เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy”

เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ "fishy"

เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ "fishy"
เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy”

ใน American Idiom….. “FISHY” แปลว่า ผิดปกติ, น่าสงสัย

สำนวนนี้จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่น่าสงสัย  ดูมีพิรุธ…

อย่างเช่นในตัวอย่างรูปภาพ…

I tell you Watson, there is something fishy going on here…

ซึ่งแปลว่า ‘ฉันว่านะ…วัตสัน…มันมีบางอย่างน่าสงสัยเกิดขึ้น

นักเรียนสงสัยการใช้ American Idiom อันไหน…เขียนถามครูเมได้เลยคะ

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.