english-program

 

นักเรียนอีพีแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. เรียนรู้แล้วเข้าใจ เก่งคำศัพท์
  2. ไม่เข้าใจ แต่ต้องส่งงาน  เลยลอกเพื่อน

 

การเรียนวิชาเลข และวิทย์ สำหรับนักเรียนม.1เป็นภาษาอังกฤษนั้นเหมือนถูกจับโยนลงน้ำ จะว่ายหรือจม..นั้นขึ้นอยู่กับผู้เรียน  การเรียนหลักสูตรนี้จะให้ประโยชน์ทางภาษากับนักเรียนมากมาย ผู้ปกครองจึงควรดูแลให้นักเรียนสามารถปรับตัวและเข้าใจเนื้อหาในช่วงแรกของการเรียนอีพี

ข้อแนะนำในการเข้าเรียนอีพี

  1. ต้องขยันหาคำความหมายของคำศัพท์   ในหนังสือวิทย์ และ เลข  นักเรียนจะเจอคำศัพท์ใหม่ๆ มากมาย ตอนแรกๆ ให้หาความหมายของคำก่อน  พอรู้ความหมายให้ใช้คำศัพท์นั้นทับศัพท์ไปเลย เช่น ตอนแรก-Whole Number : จำนวนเต็ม, ตอนที่สอง- Whole number = 1,2,3,4    เหตุเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่า ข้อสอบจะออกเป็นคำศัพท์นั้นๆ  ไม่ใช่ความหมายที่แปลเป็นไทย  อีกสาเหตุนึงก็คือว่า เราจะไม่เสียเวลาแปลเป็นสองครั้ง อย่างเช่น ถ้าเราเห็นคำว่า dog คนส่วนใหญ่จะคิดคำแปลก่อน ซึ่งจะทำให้ช้า  เราจึงควรฝึกการคิดในใจ  ดังนั้น พอเราเห็นคำเดิมว่า dog เราจะนึกถึงรูปหมาแทน
  2. พยายามทำงานด้วยตัวเอง อย่าพึ่งท้อ อย่าตัดสินใจลอกเพื่อนเพราะขี้เกียจ ตอนสอบ เราสอบคนเดียว เราจึงควรเรียนรู้ปรับตัวเพื่อที่จะ เรียนในหลักสูตรอีพีได้ง่ายขึ้น ได้คะแนนดี อีกทั้งมีภาษาติดตัวไป

หลักสูตรอีพี มีการเรียนพิเศษมั้ย?

ควรมี..เพราะการเรียนหลักสูตรนี้ ต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆ  ครูที่ชั้นเค้ามักจะอธิบายอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าเราไม่มีทักษะในการฟัง เราจะได้แต่จดๆๆ แต่ไม่เข้าใจเนื้อหาเลย

ติวเตอร์ในการสอนพิเศษนี้มีน้อย เพราะติวเตอร์ต้องเก่งทั้งภาษาอังกฤษ และเลข/วิทย์  จึงหายากพอสมควร

ครูเมเห็นปัญหาของการเรียนหลักสูตรอีพี  จึงเปิดคอร์สติวเนื้อหา และการบ้านของหลักสูตรอีพีโดยเฉพาะ ครูเมเน้นความเข้าใจ  นักเรียนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนจริงๆ รวมทั้งสามารถทำการบ้านได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่งผลให้ได้คะแนนดีตอนสอบ  นักเรียนก็จะได้ไม่ต้องลอกเพื่อนๆ อีกต่อไป

คอร์สนี้ยังเปิดรับสมัครสำหรับเทอม 1 ติดต่อครูเม 082-471-0226


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.