คำศัพท์–

mistake: ความผิดพลาด
success: ความสำเร็จ
real: ความจริง
fact: ข้อมูลจริง
correction: การแก้ไข

Everybody says, “mistake is the first step of success”….

ทุกคนกล่าวว่า ความผิดพลาด คือก้าวแรกของความสำเร็จ

but the real fact is,…..

แต่หลักความจริงคือ….

“correction of mistake is the first step of success”

การแก้ไขความผิดพลาด.. คือก้าวแรกของความสำเร็จ

ในทุกๆ ครั้งในชีวิตเรา..เราจะมีครั้งที่ผิดพลาด  แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไข  เราก็ผิดเรื่องเดิมๆ ไปเรื่อยๆ ย่ำอยู่กับที่

แต่ถ้าเรารู้จักแก้ไข…เราก็จะไม่ผิดเรื่องเดิมอีก  และจะก้าวไปสู่เป้าหมายของเราเร็วขึ้น

พี่เมก็เคยผิดพลาด…มันยากที่จะแก้ไข…แต่ต้องใช้ความกล้าในการมองจุดอ่อนของตัวเอง

เราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มั้ย

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับพี่เม 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.