เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ “Tall Order”

เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ "Tall Order"
เรียนรู้การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ “Tall Order”

สำนวนภาษาอังกฤษ Tall order ใช้พูดถึงสิ่งที่ยากที่จะทำให้สำเร็จ  อาจจะเป็นงานใหญ่ที่หัวหน้าสั่งให้ทำเสร็จภายในวันนี้ หรือพรุ่งนี้เช้า

ตัวอย่างการใช้สำนวนภาษาอังกฤษ Tall Order

Ex.  Getting kids to read 600-page books is a tall order these days, but the writer of the Harry Potter books has managed to do it.

ให้เด็กอ่านหนังสือ 600 หน้านั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่นักแต่งเรื่องแฮรี่พอตเตอร์ สามารถทำให้สำเร็จได้

สำนวนนี้จะเจอในบทพูด และบางครั้งในข้อสอบโทอิค เราจะต้องรู้จักการใช้ และความหมายโดยนัยของมัน เพื่อให้เราสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาตัวจริง


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.