เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี)

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี)

ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเรา ทักษะการโต้ตอบภาษาอังกฤษของเราจะเปิดโอกาสให้เรามากมาย ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียน การสนทนาภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่เราควรจะมีติดตัวไปในอนาคต

การเรียนพูดภาษาที่สองนั้นไม่ง่ายเลย ครูเมและ Teacher Fred จาก FMCP English ที่ Samos Center สาขาชลบุรี (ซอยนพรัตน์ ใกล้โรงเรียนศุทธ์รัตน์) และสาขาหลังเซ็นทรัลชลบุรี จึงได้จัดคอร์สฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถม ป.4-6, ระดับชั้นมัธยม ม.1-6 และระดับผู้ใหญ่วัยทำงาน 

           ครูเมจบปริญญาตรี และโท ที่อเมริกา ครูเมไปอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลา 13 ปี สำเนียงการพูดภาษาอังกฤษของครูเมเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา และครูเมสามารถช่วยแปลหลักการสนทนาเป็นไทย และช่วยสร้างประโยคสนทนาให้ได้


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.