คอร์ส ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

(WRITING FOUNDATION)

banner_WritingCourses

 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ทุกคนเรียนตั้งแต่จำความได้..

เรียนกับทุกปี ทุกเทอม.. แถมเลยเรื่องซ้ำๆกันอีก  เทนสของภาษาอังกฤษก็มีแค่นี้..ทำไมถึงยังจำไม่ได้??

เพราะทุกคนเรียนเพราะทำข้อสอบ…

การเรียนเพื่อทำข้อสอบ กับการเรียนเพื่อใช้ในชีวิตจริงนั้น แตกต่างกัน  การเรียนและการทบทวนก็ต่างกัน  ถ้าเป็นการเรียนเพื่อสอบ..เราจะจำๆ ท่องๆ เอาเทนส์มาจับเป็นสูตรท่องจำแล้ว หวังว่าข้อสอบจะออกตรง.. พอสอบเสร็จก็เอาทุกอย่างลงขยะ จนกว่าจะถึงเวลาสอบในครั้งต่อไป..

แต่ถ้าเราเรียนเพื่อใช้ในชีวิตจริง.. เราจะเรียนไวยากรณ์ แล้วฝึกใช้ในการเขียน ซึ่งเป็นการเรียนแกรมม่าที่เข้าถึงหัวใจที่สุด  พอเราได้เอาหลักการมาใช้ในสถานการณ์จริงเราจะสามารถจำรูปแบบได้ง่ายขึ้น รวมถึงได้ใช้คำศัพท์ที่เรียนมาหรือที่ใช้ในการทำงานในประโยคให้ถูกต้อง..และนี่คือจุดประสงค์ของคอร์สนี้!

คอร์ส ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ระดับผู้ใหญ่

คอร์สไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนี้ เหมาะกับ..

 • นักเรียนระดับนักศึกษาถึงวัยทำงานที่ต้องการทบทวนแกรมม่าอย่างจริงจัง
 • นักเรียนที่เบื่อกับการที่จะต้องพึ่ง Google Translate ในการเขียนประโยคง่ายๆ
 • นักเรียนที่อยากเรียนแกรมม่าเพื่อใช้ในการเขียนในอีเมล์ บทความ และในชีวิตประจำวัน
 • ในเมื่อจะมีการบ้านเป็นการฝึกเขียนทุกอาทิตย์  นักเรียนจะต้องมีเวลาทำการบ้าน
 • นักเรียนที่อยากเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • นักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบโทอิค

หัวข้อแกรมม่าในคอร์สนี้ (30 ชม.)

 1. Tenses ต่างๆ ex: Present Simple, Past, Continuous, Future
 2. Tag questions, Conjunctions
 3. Nouns, Adjectives, Adverbs
 4. Comparatives, Superlatives
 5. Gerunds, Infinitive and Phrasal Verbs
 6. Desires, Requests, Offers, and Preferences

 วัน/เวลาเรียน:   วันอาทิตย์ 9.00-12.00  สามารถเริ่มได้เลย!

ค่าเรียน: ราคาปกติ 6,000 บาท

จำนวนนักเรียน : ไม่เกิน 12 คน

สมัครเรียนโดยใช้เครดิตการด์ได้ที่นี่

[wpecpp name=”Grammar Foundation” price=”6000″ align=”center”]

 

 

[wpbuttons ids=”2_1″]