Author Archives: Cholakarn Pungviriyarat

10 คุณสมบัติที่เป็นอุปสรรคในการ สมัครงาน

คุณสมบัติ 10 อย่างที่ผู้ว่าจ้างไม่อยากเจอในคนที่มา สมัครงาน

อยากผ่านด่านสัมภาษณ์งาน? การผ่านด่านนี้–ไม่มีสูตร […]

เพิ่มทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ ใน 7 ขั้นตอน!

การอ่านภาษาอังกฤษ

ทุกคนก็รู้ว่าถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษในระยะยาว…ต้องฝ […]