BY ใช้ได้กับหลายสถานการณ์...ดังนี้!

By เป็น preposition หรือบุพบทที่เราสามารถใช้ได้กับหลายสถานการณ์ เมจะแนะนำสถานการณ์ที่เราจะจเอบ่อยที่สุดนะ :

By เมื่อพูดถึง วิธีการใช้ 

เราจะใช้ by เมื่ออธิบายวิธีการใช้บางอย่าง เช่น

We send a postcard or a letter by post.

เราส่งโพสคารด์หรือจดหมาย โดย ไปษณีย์

We can contact her by phone or by email.

พวกเราสามารถติดต่อเธอ โดย โทรศัพท์ หรือ โดย อีเมล์

 

By เมื่อพูดถึง วิธีการเดินทาง

เราสามารถใช้ by เพื่อบ่งบอกวิธีการเดินทางของคนอื่น เช่น

They came by car.

พวกเขามา โดย รถยนต์

ระวัง!!!  ถ้าใช้ by แล้ว ห้ามใข้ the, my หรือ a เช่น

They came by the car. —–ผิด!!

By ใช้กับ -ing เมื่อพูดถึง วิธีการทำบางอย่างให้สำเร็จ

By เมื่อใช้กับ -ing เพื่อโชว์เหตุที่ได้ทำ ที่สร้างผลที่ต้องการ เช่น

‘She passed her test by studying hard.’

เธอสอบผ่าน โดย การอ่านหนังสือเยอะๆ

‘I got into the house by using my key.’

ฉันเข้าไปในบ้าน โดย การใช้กุญแจของฉัน

 

By เมื่อพูดถึง การใช้ในแบบ PASSIVE

เราสามารถใช้ by เพื่อบ่งบอกว่ากรรมถูกกระทำโดยใคร เช่น

‘This was painted by Picasso.’

รูปนี้ถูกทาสี โดย พิคาโซ่

‘This house was built by my grandfather.’

บ้านหลังนี้ถูกสร้าง โดย ปู่ของฉัน

 

By เมื่อพูดถึง การใช้กับ ADJECTIVES

เราสามารถใช้ by หลัง adj เพื่อบอกถึงความรู้สึกว่าถูกสร้างโดยใคร/อะไร เช่น

‘We were surprised by this news.’

พวกเรารู้สึก ประหลาดใจ จาก ข่าวนี้ —-เวลาแปลให้เป็นไทยในลกษณะนี้ เราจะเปลี่ยนความหมายของ by ให้เป็น จาก แทน เพื่อความสลวยของรูปประโยคและความลื่นของความหมายจ้า!

‘I was shocked by his death.’

ฉันรู้สึก ช็อค จาก การตายของเขา

 

By เมื่อความหมายใกล้เคียงกับ next to

อีกความหมายของ by คือ next to หรือ beside ซึ่งแปลว่า ติดกัน/ใกล้ เช่น

‘My dog sat by me.’

หมาของฉันนั่ง ใกล้ ฉัน

 

By เมื่อพูดถึง จำนวน/ประมาณ

‘He is older than me by 3 years.’

เขาแ่กว่าฉันประมาณ 3 ปี

 

By เมื่อพูดถึง ไม่เลย/ไม่เกิน

ในแต่ละสถานการณ์นี้ by จะใชเ้มื่อพูดถึงเวลานั้น หรือก่อนเวลานั้น เช่น

‘Give me your homework by Friday.’

ส่งการบ้านของเธอมาให้ฉัน ก่อน วันศุกร์

‘The boy must be in bed by 9 o’clock.’

เด็กๆต้องเข้านอน ก่อน 3 ทุ่ม

 By เมื่อพูดถึง การทำเอง

พูดถึงการกระทำบางอย่างเอง  มักใช้กับคำพวกนี้นะ

 myself/yourself/himself/herself/ourselves/yourselves/themselves  เช่น

‘I did my homework by myself.’

ฉันทำการบ้าน โดย ตัวของฉันเอง

‘The cat opened the door by himself.’

แมงเปิดประตู โดย ตัวของมันเอง (พูดเป็นไทยง่ายๆ คือแมวเปิดประตูเอง)

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!

 

เนื้อหาที่คุณจะได้ติวในช่วงทดลองเรียนคอร์ส GRAMMAR@HOME 3 วัน

  • Present Simple เบื้องต้น
  • Nouns เบื้องต้น
  • Adjectives เบื้องต้น
  • Present Continuous และ Adverbs เบื้องต้น
  • The Simple Past of Be
  • The Simple Past และ The Past Continuous เบิ้องต้น

คุณสามารถเข้าติวเนื้อส่วนนี้ได้ทันที–โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน!

 

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.