หลักสูตร EP  (English Program) ชลบุรี

หลักสูตร EP  (English Program) ชลบุรี
หลักสูตร EP (English Program) ชลบุรี

หลักสูตร EP (English Program) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาต่างๆ  เช่นเลขกับวิทย์ ประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการสอนให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลได้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งยิ่งขึ้น

แต่ปัญหา..คือ..

  • ผู้ปกครองมักกลุ้มใจว่าตนเองไม่สามารถติวการบ้านให้ลูกเพราะเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษนั้นยากพอสมควร
  • ถ้านักเรียนไม่ได้เรียนหลักสูตรอีพีตั้งแต่เด็ก พอมาเข้าเรียนในช่วงม.1 หรือม.4 ที่โรงเรียนในหลักสูตรอีพีเช่น โรงเรียนชลกันยานุกูล และโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จะเจอปัญหามากเพราะเรียนไม่รู้เรื่อง
  • ถึงแม้ว่าเคยเรียนหลักสูตรอีพีมาในช่วงประถม  เนื้อหาของวิชาเลขและชีวะ/เคมี นั้น บางวิชายากเกินชั้นเรียน (ครูเมต้องยอมรับว่าเค้าสอนกันยากเกินวัยจริงๆ) นักเรียนจะต้องปรับตัวให้ได้
  • ถ้านักเรียนทำไม่ได้..ก็จะเหลือทางเดียวคือลอกกัน  ถ้าจะเกิดการลอกกันเกิดขึ้น(เกิดแน่ๆ–เป็นสิ่งที่ร.ร.อเมริกันห้ามมาก เพราะเป็นการไม่ได้ใช้สมองเลย) ให้ลูกคนอื่นลอกการบ้านลูกของคุณ จะดีกว่าที่ลูกของคุณไปลอกของคนอื่นเค้า…เพราอย่างไรแล้ว..ลูกคุณยังได้ลองทำ..ลองคิด และจะทำข้อสอบได้ดี

AFTER SCHOOL EP PREPARATION!

ติวทบทวนความรู้ในชั้น และติวเนื้อหาล่วงหน้ากับคุณครูสอนหลักสูตรอีพี วิชาคณิตศาสตร์

ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ค่าเรียนรายเดือน (8 ชม.) 2,400  บาท (นักเรียน 2-5 คน)

ค่าเรียนรายเดือน (8 ชม.) 1,800  บาท (นักเรียน 6-10 คน)
 

ติดต่อสมัครเรียนที่ 082-471-0226