FMCP English Online
0Comments

สำนวนภาษาอังกฤษ" The Lesser of Two Evils"

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเม “The Lesser of two Evils”  หลักการใช้… ไหนๆ ก็ถึงช่วงการเลือกตั้งของอเมริกาแล้ว...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

สำนวนภาษาอังกฤษ "Bite Off More Than You Can Chew"

  เรียนการใช้สำนวนภาษาอังกฤษกับครูเม “Bite off more than you can chew” หลักการใช้… หมายถึงการทำงานที่ใหญ่เกินตัว ตัวอย่าง… She shouldn’t accept...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

สำนวนภาษาอังกฤษ "Blue Moon"

  “A Blue Moon” :  พระจันทร์สีน้ำเงิน หลักการใช้… สำนวนนี้ใช้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่นานๆทีเกิดขึ้นครั้งนึง   ตัวอย่าง… Sarah doesn’t like to...
by KruMae FMCP English