เรียนภาษาอังกฤษ..จากคำคม…

คำศัพท์– mistake: ความผิดพลาดsuccess: ความสำเร็จreal: ความจริงfact: ข้อมูลจริงcorrection: การแก้ไข Everybody says, “mistake is the first step of success”…. ทุกคนกล่าวว่า ความผิดพลาด คือก้าวแรกของความสำเร็จ but the real fact is,….....

เรียนภาษาอังกฤษ…จาก Bill Gates

เรียนภาษาอังกฤษ…จาก Bill Gates มาลองแปลกัน…… When you have money in your hand, only you forget who you are… เมื่อเรามีเงินในมือ..เรามักจะลืมว่าเราเป็นใคร…มาจากไหน BUT!! แต่…. When you do NOT have any money in your hand, the WHOLE...