สอบโทอิค (ชลบุรี) TOEIC THAILAND คืออะไร…

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test) ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้...

สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ..ไม่ยาก มาเตรียมตัวกับครูเม

ใครๆก็ต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ….คุณมีทักษะพร้อมแล้วหรือยัง       FMCP English ชลบุรี จัดคอร์สเร่งรัด Interview Intensive Course ให้กับผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  คอร์สนี้จะเป็นการเรียนในแบบตัว ต่อ ตัว หรือกลุ่มเล็กๆ (2-3 คน)...