หัวข้อ IELTS SPEAKING 2020
0Comments

การบริหารเวลาในการสอบ IELTS ที่จะช่วยอัพคะแนน!

การบริหารเวลาในการสอบ IELTS...ควรทำอย่างไร? การสอบ IELTS ถูกกำหนดมาให้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้งาน “ในความเป็นจริง” ของผู้สมัคร ขณะที่ทักษะภาษาอังกฤษของคุณเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการรักษาคะแนนให้อยู่ในระดับสูง ทักษะการบริหารเวลาของคุณก็มีบทบาทสำคัญเพื่อการประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน การสอบ IELTS มีเวลาอย่างเคร่งครัด และไม่มีเวลาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน้าจอจะปิดอัตโนมัติทันทีที่เวลาหมด ดังนั้นการรู้โครงสร้างและกำหนดการสอบจะช่วยให้คุณใช้เวลาอันที่ค่าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด กำหนดการสอบ IELTS มีอะไรบ้าง? ข้อสอบ IELTS ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แต่ พูด ฟัง อ่านและเขียน ระยะเวลาทั้งหมดของการสอบคือ 2 ชั่วโมง 45 นาที
by KruMae FMCP English
หัวข้อ IELTS SPEAKING 2020
0Comments

เทคนิค IELTS WRITING ทุกขั้นตอน!

คุณจะเตรียมตัวสำหรับการสอบข้อเขียน IELTS อย่างไรดี? การสอบข้อเขียนของระบบการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษหรือ IELTS นั้นถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนในการ “เขียนคำตอบที่เหมาะสม การจัดระเบียบความคิดและใช้ขอบเขตของคำศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง” แต่แท้จริงแล้วมันหมายความว่าอย่างไร? เราจะมาแบ่งปัน เทคนิค IELTS Writing ต่างๆ เพื่อความสำเร็จในการสอบข้อเขียน IELTS กัน! ข้อสอบ IELTS Writing คืออะไร และประกอบด้วยอะไร? ส่วนการข้อเขียนคือหนึ่งในสี่หัวข้อที่ประกอบขึ้นเป็นข้อสอบ IELTS ที่สมบูรณ์ (ส่วนอื่นๆ ได้แก่ การอ่าน, พูด และฟัง) ประกอบด้วยข้อสอบสองข้อ และผู้สมัครมีเวลา 60
by KruMae FMCP English
0Comments

เทคนิคการเตรียมสอบ IELTS Reading ขั้นเทพ

IELTS หรือระบบการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในระบบการสอบวัดความเข้าใจและประเมินผลทางภาษาอังกฤษที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป้าหมายหลักของการสอบ IELTS คือการประเมินทักษะทางภาษาที่จำเป็นต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าสมัคร สำหรับผู้ที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สถาบัน IELTS คือผู้ให้การทดสอบมาตรฐาน ด้านล่างนี้ เราจะสรุปโครงสร้างพื้นฐานและลักษณะของข้อสอบการอ่านของ IELTS ตลอดจน เทคนิคการเตรียมสอบ IELTS Reading ข้อสอบ IELTS Reading คืออะไร? ข้อสอบ IELTS ที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก ได้แก่; พูด ฟัง อ่าน และเขียน ข้อสอบ IELTS
by KruMae FMCP English