Category Archives: สนทนาภาษาอังกฤษ

การสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 5 วิธี

วิธีเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นักเรียนหลายคนพูด […]

วิธีฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้ผลเร็วขึ้น

สนทนาภาษาอังกฤษยาก….จริงมั้ย   ถ้าจะบอกว่ามั […]

สาเหตุที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ

    เรียนพูดภาษาอังกฤษที่เมืองไทยทำไม…ไม่ได้ […]