10 คุณสมบัติที่เป็นอุปสรรคในการ สมัครงาน

10 คุณสมบัติที่เป็นอุปสรรคในการ สมัครงาน

อยากผ่านด่านสัมภาษณ์งาน? การผ่านด่านนี้–ไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะจริงๆ แล้วนั้นมันขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และสิ่งที่บริษัทต้องการ  คุณอาจจะมีประสบการณ์งานพร้อม แต่ขาดความเป็นหัวหน้า–ก็อาจจะทำให้ไม่ได้งานนั้นๆ หรือคุณมีด้านภาษาพร้อม...