เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy”

เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy”

เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy” ใน American Idiom….. “FISHY” แปลว่า ผิดปกติ, น่าสงสัย สำนวนนี้จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่น่าสงสัย  ดูมีพิรุธ… อย่างเช่นในตัวอย่างรูปภาพ… I tell you Watson, there is something fishy...