FMCP English Online
0Comments

รับสอนพิเศษ EP ชลบุรี

พี่เมเคยเป็นครูสอนในหลักสูตร EP จึงรู้ว่าปัญหาของการเรียน EP ของนักเรียนคืออะไร...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

พี่เมตอบข้อสงสัยในของการเข้าเรียน EP

 หลายอย่างที่ผู้ปกครองควรรู้ก่อนส่งลูกเข้าเรียน EP ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าเรียน EP เลข วิทย์ จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ลูกของเรารับได้ไหม มีพื้นฐานบ้างมั้ย...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

เรียนภาษาอังกฤษ…สด หรือวีดีโอ…ดี

สอนสด Vs. สอนในวีดีโอ ถ้ามีคนบอกพี่เมว่าเมืองไทยจะมีการเรียนพิเศษโดยจ่ายเงินแพงๆ เรียนในห้องที่แออัด และแหงนหน้ามองครูผู้สอนในวีดีโอ เป็นชั่วโมงๆ  พี่เมคงจะหัวเราะ ดิ้นๆ...
by KruMae FMCP English