FMCP English Online
0Comments

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ   การไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น  หรือแค่ไปโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชั่วคราว...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

เรียนที่ประเทศอินเดีย…ดีมั้ย

กลายเป็นเทรนด์สมัยใหม่ไปแล้ว…ส่งลูกหลานไปเรียนที่อินเดีย อินเดียมอบโอกาสให้ครอบครัวไทยส่งลูกหลานไปเรียนเพื่อปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษ...
by KruMae FMCP English