FMCP English Online
0Comments

เรียนที่ประเทศอินเดีย…ดีมั้ย

กลายเป็นเทรนด์สมัยใหม่ไปแล้ว…ส่งลูกหลานไปเรียนที่อินเดีย อินเดียมอบโอกาสให้ครอบครัวไทยส่งลูกหลานไปเรียนเพื่อปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษ...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี)

            เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี) ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเรา ทักษะการโต้ตอบภาษาอังกฤษของเราจะเปิดโอกาสให้เรามากมาย ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียน...
by KruMae FMCP English