เรียน Vocab อย่างไร.. ให้ได้ผลดีที่สุด ชลบุรี

นักเรียนส่วนมากจะเกลียด Vocab หรือคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ “แบบเข้ากระดูกใน” ท่องกันเข้าไป…คำศัพท์ มาดูตัวอย่างคำศัพท์กัน  คำว่า cold นักเรียนจะท่องมาอย่างไร….. เย็น  หนาว   เป็นหวัด    เย็นชา พอเจอบท passage เนี่ย…เดาสนุกเลย ...