Am I bored or boring?

การใช้ Bored vs. Boring นั่นดิ….. พอครูอ่านบทความที่น้องๆเขียนว่าคำว่า I’m boring พี่เมว่าใจของเราอยากบอกว่าเราเบื่อ ไม่ใช่เราน่าเบื่อใช่มั้ย   มาดูความแตกต่าง และการใช้ BORING กับ BORED หลักการจำง่ายๆ คือ BORE หรือ  Adjective  อื่นๆ เช่น excite, interest ...

การใช้ Your กับ You’re

Your = Possessive หรือความเป็นเจ้าของ  ปกติจะนำคำนาม เช่น Your book is on the desk. This is your teddy bear. Your school is very big. You’re = You are….   เป็นตัวย่อจ้า  เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ในกรณีดังนี้ You’re the best!   =  You are the best!...

เรียนภาษาอังกฤษ…จาก Bill Gates

เรียนภาษาอังกฤษ…จาก Bill Gates มาลองแปลกัน…… When you have money in your hand, only you forget who you are… เมื่อเรามีเงินในมือ..เรามักจะลืมว่าเราเป็นใคร…มาจากไหน BUT!! แต่…. When you do NOT have any money in your hand, the WHOLE...

รับสอนการบ้านนักเรียนหลักสูตร EP/MEP/Junior EP ชลบุรี ป.1-ป.6

 รับสอนการบ้านและติววิชา ในหลักสูตร EP/MEP/Junior EP ในชั้นป.1-ป.6 ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในหลักสูตร EP/MEP/Junior EP เคยมีปัญหาดังนี้มั้ย…. บุตรหลานเรียนวิชาเลข/วิทยาศาสตร์/และภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ แต่เด็กยังมีทักษะไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนไม่กล้า...

สอบโทอิค….ไม่โหดอย่างที่คิด..

โทอิค…คะแนนสูงๆ….จะทำได้ยังไง TOEIC โทอิค เป็นข้อสอบใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเข้าทำงาน ในสมัยนี้ถ้าน้องๆ อยากได้งานดีๆ เงินเดือนงามๆ น้องๆจะต้องกัดฟันทำคะแนนโทอิคให้ได้… โทอิคไม่ยากถึงกัดฟันหรอกจ้ะ…พี่เมแนะนำให้ทำใจดีกว่า...

หลักสูตรติวเข้มสอบสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ใครๆก็ต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คุณมีทักษะนี้พร้อมแล้วหรือยัง   FMCP English ชลบุรี จัดคอร์สเร่งรัด Interview Intensive Course ให้กับผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  คอร์สนี้จะเป็นการเรียนในแบบตัว ต่อ ตัว หรือกลุ่มเล็กๆ (2-3 คน)...