เรียนการออกเสียง DEVELOPMENT ให้เหมือนเจ้าของภาษา

เรียนการออกเสียง DEVELOPMENT ให้เหมือนเจ้าของภาษา คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย de- ทั้งหลาย…เช่น  destruction, destroy, development, determine… เสียง  ดี จะเบา…. แต่จะเน้นท่อนกลางหนักแทน… ดูตัวอย่างได้เลย…  แล้วพูดตามด้วยนะ การฝึกสำเนียง...

สำนวนภาษาอังกฤษ "Blue Moon"

  “A Blue Moon” :  พระจันทร์สีน้ำเงิน หลักการใช้… สำนวนนี้ใช้เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่นานๆทีเกิดขึ้นครั้งนึง   ตัวอย่าง… Sarah doesn’t like to shop.  She shops once in a blue moon....

สำนวนภาษาอังกฤษ A Cup of Joe

สำนวนภาษาอังกฤษ A Cup of Joe เรียนการใช้สำนวนภาษาอังกฤษกับครูเม  A cup of Joe หมายถึงกาแฟ หลักการใช้มีดังนี้… สำนวนนี้ใช้แทนกาแฟ คนที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอย่างเรามักจะไม่รู้ เพราะสำนวนนี้ถูกใช้โดยเจ้าของภาษาจริงๆ ถ้ามีโอกาศใช้ให้ลองฝึกดู...