Category Archives: conversation

เรียนการออกเสียง DEVELOPMENT ให้เหมือนเจ้าของภาษา

เรียนการออกเสียง DEVELOPMENT ให้เหมือนเจ้าของภาษา คำศัพ […]

สำนวนภาษาอังกฤษ "Blue Moon"

  “A Blue Moon” :  พระจันทร์สีน้ำเงิน หลักก […]

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษช่วง เสาร์อาทิตย์

ตารางออกแล้ว  โทรจองที่นั่งด่วนจ้า   082-471-0226