หัวข้อ IELTS SPEAKING 2020
0Comments

การบริหารเวลาในการสอบ IELTS ที่จะช่วยอัพคะแนน!

การบริหารเวลาในการสอบ IELTS...ควรทำอย่างไร? การสอบ IELTS ถูกกำหนดมาให้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้งาน “ในความเป็นจริง” ของผู้สมัคร ขณะที่ทักษะภาษาอังกฤษของคุณเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการรักษาคะแนนให้อยู่ในระดับสูง ทักษะการบริหารเวลาของคุณก็มีบทบาทสำคัญเพื่อการประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน การสอบ IELTS มีเวลาอย่างเคร่งครัด และไม่มีเวลาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน้าจอจะปิดอัตโนมัติทันทีที่เวลาหมด ดังนั้นการรู้โครงสร้างและกำหนดการสอบจะช่วยให้คุณใช้เวลาอันที่ค่าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด กำหนดการสอบ IELTS มีอะไรบ้าง? ข้อสอบ IELTS ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แต่ พูด ฟัง อ่านและเขียน ระยะเวลาทั้งหมดของการสอบคือ 2 ชั่วโมง 45 นาที
by KruMae FMCP English
หัวข้อ IELTS SPEAKING 2020
0Comments

เทคนิค IELTS WRITING ทุกขั้นตอน!

คุณจะเตรียมตัวสำหรับการสอบข้อเขียน IELTS อย่างไรดี? การสอบข้อเขียนของระบบการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษหรือ IELTS นั้นถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนในการ “เขียนคำตอบที่เหมาะสม การจัดระเบียบความคิดและใช้ขอบเขตของคำศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง” แต่แท้จริงแล้วมันหมายความว่าอย่างไร? เราจะมาแบ่งปัน เทคนิค IELTS Writing ต่างๆ เพื่อความสำเร็จในการสอบข้อเขียน IELTS กัน! ข้อสอบ IELTS Writing คืออะไร และประกอบด้วยอะไร? ส่วนการข้อเขียนคือหนึ่งในสี่หัวข้อที่ประกอบขึ้นเป็นข้อสอบ IELTS ที่สมบูรณ์ (ส่วนอื่นๆ ได้แก่ การอ่าน, พูด และฟัง) ประกอบด้วยข้อสอบสองข้อ และผู้สมัครมีเวลา 60
by KruMae FMCP English
หัวข้อ IELTS SPEAKING 2020
0Comments

IELTS Paper กับ IELTS Computer ต่างกันอย่างไร?

IELTS Paper กับ IELTS Computer ต่างกันอย่างไร? เพื่อให้เป็นไปตามยุคสมัย ในปี 2017 IELTS ได้นำเสนอตัวเลือกการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หากคุณคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบ IELTS บนกระดาษ คุณจะพบว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ควรกล่าวถึง ในข้อสอบบนกระดาษ IELTS แบบเดิมนั้น ข้อสอบการฟัง,อ่านและการเขียนจะถูกตอบบนกระดาษคำตอบที่กำหนดไว้ เขียนด้วยดินสอ ในขณะที่ส่วนข้อสอบการพูดจะดำเนินการต่อหน้า ส่วนข้อสอบ IELTS ผ่านคอมพิวเตอร์นั้น จะรวบรวมไว้ทั้งหมด 4 ส่วนในลำดับเดิม ความแตกต่างจริงๆ คือแทนที่จะได้เขียนคำตอบลงบนกระดาษ คุณจะต้องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์แทน
by KruMae FMCP English