NEW TOEIC PART 6
0Comments

NEW TOEIC PART 6 : เมื่อโจทย์ให้เติมทั้งประโยค

Part นี้เป็นลูกครึ่งระหว่าง Part 5 ที่เลือก a,b,c,d กับ Part 7 ที่ต้องอ่านและเข้าใจ Main Idea ของบทความ ในรูปแบบข้อสอบโทอิคเก่า นักเรียนไม่ต้องอ่านทำความเข้าใจมากมาย เพราะโจทย์จะโฟกัสไปที่แกรมม่า หรือคำศัพท์--สไตล์เดียวกับการทำ Part 5 แต่ครั้งนี้ ข้อสอบโทอิคใหม่จะเน้นทดสอบความเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นจึงเพิ่มความท้าทายให้กับข้อสอบ โดยเพิ่มโจทย์อีกรูปแบบนึง ในบทความนี้ครูจะให้ตัวอย่าง และสอนวิธีทำ NEW TOEIC PART 6 :
by KruMae FMCP English
0Comments

TOEIC 3 บทความ : วิธีหาคำตอบที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว!

พารท์นี้เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบเวอร์ชั่นใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2020 เป็นต้นไป แต่ก่อนนั้นพารท์ Reading จะมีแค่ Single บทความเดียวและแบบ Double Passages แต่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป นักเรียนจะต้องฝึกอ่านทั้งสามบทความ!! ครูได้เตรียมโจทย์ตัวอย่างและวิธีการทำมาให้ดูว่า TOEIC 3 บทความ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย สาเหตุที่โทอิคเริ่มทดสอบ 3 บทความ ในเมื่อข้อสอบนี้ออกแบบมาเพื่อทดสอบการใช้ภาษาในโลกธุรกิจ ตัวข้อสอบจึงจะต้องสะท้อนการใช้ภาษาในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อความ SMS, การส่งข้อความหากันผ่าน online chat
by KruMae FMCP English
0Comments

CEFR คือ อะไร : แนวข้อสอบ และการสมัครสอบ

CEFR คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษษอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages  ข้อสอบนี้จะวัดผลภาษาได้แท้จริงกว่าข้อสอบ TOEIC ที่ทดสอบแค่ทักษะการฟัง/การอ่าน เพราะจะทดสอบทักษะการพูดและการเขียนแบบครบวงจร ในบทความนี้ ครูจะอธิบายหลักการวัดระดับของ CEFR, แนวข้อสอบ และการสมัครสอบเพื่อเอาผลคะแนนนี้ หลักการวัดระดับภาษาของ CEFR CEFR แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับตั้งแต่ A1
by KruMae FMCP English