สรุปยอดค่าเรียนของคุณ

  • คุณได้เลือกคอร์ส TOEIC@HOME  2.0 ในราคาโปรโมชั่น 6,400 บาท และ GRAMMAR@HOME ทั้ง 3 ระดับในราคา 2,500 บาท  รวมเป็น 8,900 บาท ---และต่อเวลาทุกคอร์สให้เป็น 6 เดือน!
  • เอกสารมีทั้งหมด 700 หน้า  คุณสามารถดาวน์โหลดและปรินท์ได้เอง ถ้าคุณต้องการให้เราจัดส่งให้ กรุณาชำระเพิ่ม 600 บาท (รวม EMS) รวมเป็น 9,500 บาท  ถ้าคุณชำระผ่าน PAYPAL ให้เลือก TOEIC@HOME 2.0 + BOOK

โอนผ่านธนาคาร/ตู้ ATM

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0   ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์  สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-365535-1

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี


ชำระผ่านบัตรเครดิต

PAY BY CREDITCARD

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งหลักฐานการชำระค่าเรียน