การเลือกรูปแบบ Resume ที่เหมาะสมกับคุณ

Chronological Resume Style

  • รูปแบบเหมาะสำหรับคนที่มีประวัติการทำงานดี
  • เหมาะสำหรับการสมัครตำแหน่งผู้จัดการต่างๆ เช่น Manager, Supervisor
  • เรียงประวัติการทำงานจากล่าสุดลงไปถึง 10 ปี

Hybrid Style Resume

  • เน้นความสำเร็จในโปรเจคต่างๆ ในแต่ละที่ทำงาน
  • ลงทักษะที่เกี่ยวกับเนื้องานใหม่ที่เราชำนาญ

Functional Style Resume

  • เหมาะกับนักเรียนที่พึ่งจบการศึกษา, เข้าสายงานใหม่ หรือมีช่องว่างในการทำงาน
  • เน้นทักษะและความสามารถในการทำงานโปรเจคต่างๆ
ด่านสัมภาษณ์งาน