คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ-ชลบุรี

เรียนพูดภาษาอังกฤษ ชลบุรี
เรียนพูดภาษาอังกฤษ ชลบุรี
ปรับพื้นฐานสนทนาทั่วไป ชลบุรี
ปรับพื้นฐานสนทนาทั่วไป ชลบุรี

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการดำเนินชีวิต นักเรียนจึงต้องหาประสบการณ์ในห้องเรียนในการฝึกทักษะที่สำคัญนี้…

การเปิดตัวของอาเซี่ยนสร้างกระแสความต้องการในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่วัย ตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยทำงาน  อีกทั้งทักษะของนักเรียนส่วนมากจะตกอยู่ที่น้อย–หรือไม่มีเลย  ครูเมจึงจัดคอร์สที่ช่วยให้ทุกคนได้ถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของตัวเอง…ดังนี้

  1. คอร์สปรับพื้นฐานสนทนาหลักสูตรครูเม   เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนสนทนา หรือเคยเรียนแต่พื้นฐานน้อย  คอร์สนี้จะช่วยให้เรารู้จักโครางสร้างที่สำคัญของประโยคในการสนทนา รวมทั้งฝึกด้านคำศัพท์ และเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
  2. คอรส์สนทนาระดับพื้นฐาน 2  เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน หรือนักเรียนที่ผ่านคอร์สปรับพื้นฐานสนทนามาแล้ว คอร์สนี้จะเน้นการสื่อสารแบบฟรีสไตล์ และเน้นการอธิบายความคิดเห็น คอร์สนี้จะดำเนินการโดยครูต่างชาติ
  3. คอรส์สนทนาในเชิงธุรกิจ ระดับ 1 คอร์สนี้จะเข้าถึงการใช้คำศัพท์ในเชิงสื่อสารในธุรกิจ รวมทั้งการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการอภิปรายหัวข้อต่างๆ ในด้านธุรกิจ
  4. คอรส์สนทนาในเชิงธุรกิจ ระดับ 2  คอร์สนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องจากระดับที่ 1 จะเพิ่มความซับซ้อนในการใช้คำศัพท์ รวมทั้งฝึกใช้ทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในด้านธุรกิจ
  5. คอร์สสนทนาระดับสูง คอร์สนี้จะฝึกทักษะการพูดรายงาน หรือพรีเซนต์ต่อหน้าคนอื่น จากหัวข้อที่กำหนด คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่ผ่านคอร์สที่กล่าวมาเบื้องต้น หรือมีพื้นฐานในระดับที่ดี–ดีมาก

Teacher fred and jump

คลิกที่นี่เพื่อดูรอบเรียนคอร์สภาษาสำหรับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็น!