ปัญหาที่มาจากการฟังภาษาอังกฤษ "ไม่รู้เรื่อง"
 •  สื่อสารไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าคนต่างชาติต้องการอะไร
 • คุณไม่เข้าใจสิ่งที่บอสหรือเจ้าของภาษาต้องการ ทำให้งานผิดพลาด
 •  คุณชินกับการออกเสียงสำเนียงไทย ทำให้ฟังเจ้าของภาษาไม่เข้าใจ
 •  คุณจึงทำคะแนนได้น้อยในข้อสอบ TOEIC, IELTS และ TOEFL
LISTENING SKILL : ทักษะการฟังต้องใช้เวลาในการสะสม!
คอร์สนี้จะสอนแนวการฝึกให้ได้ผลเร็วที่สุด ในเวลาที่น้อยที่สุด!
 •  คุณจะสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น สามารถตอบได้ถูกคำถาม
 •  คุณจะเข้าใจสิ่งที่บอสต้องการ การประสานงานได้ผลดีขึ้น
 • คุณจะรู้จักการออกเสียงคำศัพท์ให้เหมือนกับเจ้าของภาษา เวลาพูดออกมาทุกคนเข้าใจ
 •  คุณจะสามารถเพิ่มคะแนนในส่วน Listening ในข้อสอบ TOEIC, IELTS และ TOEFL ได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
BASIC 
 •  ระดับง่ายที่สุด--นักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะให้แน่น ควรเริ่มจากระดับนี้!
 •  ระดับนี้มีให้ฝึก 10 คลิปที่ง่ายและสั้นต่อการฝึกฟัง
 •  ฝึกคำศัพท์ในแต่ละคลิปด้วย QUIZ ที่ต้องทำคะแนนผ่านถึงจะไปคลิปต่อไปได้--เพื่อให้คุณได้รู้จริง!
PRE-INTERMEDIATE
 •  ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากหนังสั้นๆ ---เพิ่มความท้าทาย! ระดับนี้มี 13 คลิป 
 •  ฝึกในรูปแบบที่มี English Subtitles และแบบที่ไม่มี
 •  ฝึกคำศัพท์ในแต่ละคลิปด้วย QUIZ ที่ต้องทำคะแนนผ่านถึงจะไปคลิปต่อไปได้--เพื่อให้คุณได้รู้จริง!
INTERMEDIATE
 •   เพิ่มความยากมาอีกขั้น! ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากบทพูดของนักการเมือง/นักวิจัย
 •  ทดสอบความเข้าใจในการฟัง โดยให้ทำโจทย์ในสไตล์ TOEIC PART 3-4
 •  ฝึกคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในคลิป เพื่อนำไปใช้จริงและในข้อสอบ IELTS, TOEFL
ADVANCE
 •  ความยากขั้นสูงสุด! ฝึกฟังภาษาอังกฤษจากบทพูดในหัวข้อการเมือง/ศาสนา/ธุรกิจ
 •  ทดสอบความเข้าใจในการฟัง โดยให้ทำโจทย์ในสไตล์ TOEIC PART 3-4
 •  ฝึกคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในคลิป เพื่อนำไปใช้จริงและในข้อสอบ IELTS, TOEFL
[email protected] (20 ชม.) : ฝึกการฟังตั้งแต่ระดับง่าย-ยาก
มี QUIZ ทดสอบความเข้าใจในแต่ละบทเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจ
[email protected] คอร์ส 20 ชม. แค่ 1,200 บาท!
ติดต่อเราได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน