วิธีได้หนังสือ Barron Essential Words for the TOEIC แบบฟรีๆ!

ขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

  1. ลงชื่อ/อีเมล์ของคุณ
  2. เช็คอีเมล์ของคุณเพื่อรับอีเมล์ที่ขึ้นต้นว่า.."Confirm your subscription" (อาจจะอยู่ใน JunkMail หรืออีเมล์ขยะ)
  3. คอนเฟริมอีเมล์ เพื่อยืนยันอีเมล์ถูกต้อง
  4. คอยรับอีเมล์จาก KruMae ในทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคม ตั้งแต่ 9.00-10.00น.  คุณจะมีเวลาถึงเที่ยงคืนในการส่งคำตอบกลับมา
  5. ผู้โชคดีจะถูกคัดเลือกโดยการสุ่มจากลุ่มที่เลือกคำตอบได้ถูกต้อง!