โปรโมชั่นลด 50% จะหมดเขตในอีก..
countdown
00Hours00Minutes00Seconds
เรียนแบบท่องๆไม่ได้ผล!เรียนแกรมม่าเพื่อใช้ได้จริง!
ปรับพื้นฐานแกรมม่าเป็นครั้งสุดท้าย!
 •  เริ่มตั้งแต่ "ศูนย์" : ติวหลักแกรมม่าตั้งแต่ a, an, the จนถึง Passive!
 •  เน้นการเขียนประโยค : คุณจะเขียนเป็นประโยคได้ง่ายขึ้น
 •  ฝึกคำศัพท์ใหม่ๆ : สะสมคำศัพท์เพิ่มขึ้น ยิ่งรู้คำศัพท์เยอะ--ยิ่งเขียนได้ดี!
[email protected] เป็นคอร์สติวแกรมม่าออนไลน์
ที่สอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เขียนได้จริง!
มาดูกันว่าคอร์สนี้จะช่วยคุณได้อย่างไร :
เริ่มจาก "ศูนย์" หลักแกรมม่าพื้นฐาน..
หลักแกรมม่าภาษาอังกฤษ โดยปกติก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากอยู่แล้ว.. 

เมจะไม่เอาหลักการแกรมม่ามาอธิบายแบบวิชาการ..แต่จะมาอธิบายแบบง่ายๆ เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ

General Grammar Level จะสอนด้านเทนส์หลักๆที่คุณอาจจะเคยเรียนมา รวมทั้งโครงสร้างของประโยคแบบพื้นฐาน--เราจะค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนของประโยคในระดับต่อไป!
เพิ่มความซับซ้อนของการเขียนประโยค
พื้นฐานในระดับ General Grammar Level จะทำให้คุณสามารถเพิ่มความสูงของกำแพงในบ้านไวยากรณ์ของคุณได้ง่ายขึ้น!

Intermediate Grammar Level จะสอนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การเขียนประโยคภาษาอังกฤษของคุณสมบูรณ์มากขึ้น เช่นพวก can, could, may might, will เป็นต้น
เพิ่มความเก่งภาษาอังกฤษถึงขั้นสูงสุด!
ถ้าอยู่ดีๆ คุณเข้ามาเรียนระดับนี้ก็คงจะเรียนไม่เข้าใจ...

แต่ในเมื่อคุณได้ผ่านทั้งสองระดับล่างมาแล้ว.. Advance Grammar Level ก็จะเป็นแค่บทสรุปหลักการทั้งหมดในระดับที่สูงที่สุด...

สูงที่สุด..ในที่นี้หมายถึง สูงพอที่คุณจะมีความมั่นใจในการเขียนประโยคทุกรูปแบบ---ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์, บทความ, รายงาน แม้กระทั่งใช้ในข้อสอบ TOEIC, การเขียน IELTS, TOEFL และข้อสอบที่โรงเรียน!
คอร์สแกรมม่าออนไลน์--ที่ถามครูได้!
คุณไม่ได้เรียนกับหน้าคอมคนเดียว ถ้าคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเม ซึ่งเป็นครูสอนคอร์ส [email protected] ได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านทางทีมงาน ADMIN ให้เสียเวลา

 
คุณสามารถทบทวนเนื้อหา [email protected] ได้ไม่จำกัดเวลา/ครั้ง จนกว่าคุณจะมั่นใจที่จะสามารถใช้หลักการนั้นได้จริง!
ปรับพื้นฐานเพื่อใช้เขียนรายงาน, อีเมล์ และบทความในที่ทำงาน
ถ้าคุณอยากปรับพื้นฐานแกรมม่าเป็นครั้งสุดท้าย คุณจะต้องเรียนแกรมม่าเพื่อการใช้งาน ไม่อย่างนั้นคุณจะลืม!

คอร์ส [email protected] จะสอนให้คุณได้เรียนแกรมม่าเพื่อให้เขียนได้ถูกต้องและอ่านเข้าใจง่าย อีกทั้งยังเอาไปใช้ในการสอบ TOEIC อีกด้วย! 
"รู้เรื่องขึ้นเยอะมาก!"

ได้ฝึกการออกเสียงไปด้วย!

เรียน General Grammar จบแล้วค่ะ รู้สึกได้พลังงานมหาศาล ชอบสำเนียงตัว R จนออกเสียงตามบ่อยๆ แล้วก็ตอบตลอดเลยเพราะไม่กลัวจะถูกหรือผิด
คุณสุพรรณษา
"สุดยอด--สมคำร่ำลือจริงๆค่ะ!"

ไม่ผิดหวังเลยค่ะ!

หนูชอบเทคนิคการสอนในแกรมม่ามากๆค่ะ สุดยอดคำร่ำลือจริงๆ หนูเลือกเรียนกับครูเมไม่ผิดหวังเลยค่ะ
คุณพลอย
ปรับพื้นฐานทุกระดับ--ฝึกทุกหลักการ, เก็บทุกรายละเอียด!
หลักแกรมม่าที่คุณจะได้เข้าติวของทั้ง 3 ระดับอยู่ในนี้!
General Grammar :     หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน
 •  Simple Present Statements with Be : การใช้ประโยค is/am/are
 •  Questions with Be : การสร้างคำถามโดยใช้ is/am/are
 •  Imperatives : Don't---การออกคำสั่ง
 •  Nouns : ชนิดของคำนามต่างๆ
 •  Count and Non-count Nouns : นามนับได้และนามที่นับไม่ได้
 •  Adjectives : คำขยายนาม
 •  Possessives and Demonstratives : Yours, Her, His...
 •  The Present Continuous : หลักการใช้ is/am/are + Ving
 •  The Simple Present : หลักการใช้ S+V2
 •  Adverbs of Frequency : หลักการใช้ความถี่ usually, always, rarely...
 •  The Simple Past of Be : หลักการใช้ was/were
 •  The Simple Past : หลักการใช้ S+V2
 •  The Past Continuous : หลักการใช้ S+was/were+Ving
 •  Articles : หลักการใช้ a/an/the
 •  Quantity Expressions : หลักการใช้ many. much, few...
 •  There is and There are : หลักการใช้ และความแตกต่าง
 •  The Future with Be Going To : หลักการใช้ S+is/am/are+going to+...
 •  The Future with Will : หลักการใช้ S+will+V1
Intermediate Grammar : หลักแกรมม่าระดับกลาง
 •  The Simple Present : หลักการใช้ S+V(s)
 •  Imperatives : หลักการใช้การออกคำสั่ง การเตือน
 •  The Present Continuous : หลักการใช้ S+is/am/are+Ving
 •  The Simple Past : หลักการใช้ S+V2
 •  The Past Continuous and Past Time Clause : หลักการใช้ S+was/were+Ving
 •  The Present Perfect : หลักการใช้ S+has/have +V3
 •  Future Time: Be Going To, Will, and the Present Continuous : หลักการใช้เทนส์อนาคต
 •  Modals of Ability and Possibility: หลักการใช้ could, can, might...
 •  Modals and Phrases of Request, Permission, Desire and Preference : หลักการใช้ would rather, would prefer...
 •  Tag Questions : หลักการใช้ ...will you?....aren't they?
 •  Additions with Conjunctions : หลักการใช้ either, neither, so...
 •  Nouns and Quantity Expressions : หลักการใช้คำนามประเภทต่างๆ a lot of , no, some...
 •  Indefinite and Definite Articles : หลักการใช้ a, an, the...
 •  Adjectives : หลักการใช้คำคุณศัพท์ที่ยากขึ้น
 •  Adverbs : หลักการใช้คำขยายกริยา (-ly)
 •  Comparatives : การเปรียบเทียบขั้นกว่า -er +than, more than...
 •  Superlatives : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด the -est, the most...
 •  Gerunds : หลักการใช้คำที่ตามด้วย -ing
 •  Infinitives : หลักการใช้คำที่ตามด้วย -to
 •  Phrasal Verbs : หลักการใช้คำสองคำในรูปแบบสำนวน เช่น pick up, turn down, get off
Advance Grammar : หลักแกรมม่าระดับสูง
 •  The Present : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบปัจจุบันทั้งหมด
 •  The Past : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบอดีตทั้งหมด
 •  Future Forms : หลักการใช้ประโยคในรูปแบบอนาคตทั้งหมด
 •  The Present Perfect : หลักการใช้ lately, recently, just, for, since...
 •  The Present Perfect Continuous : หลักการใช้ S+has/have+been+Ving
 •  The Past Perfect and the Past Perfect Continuous : ความแตกต่างระหว่างสองเทนส์นี้
 •  Modals of Possibilities : หลักการใช้ should, ought to, have to, got to
 •  Past Modals : หลักการใช้ Modals of Possibilities ในรูปอดีต
 •  Passive Sentences (Part 1) 
 •  Passive Sentences (Part 2) 
 •  Contrasting Gerunds and Infinitives : ความแตกต่างในการใช้ของ Gerunds และ Infinitives
 •  Indefinite and Definite Articles : ความแตกต่างระหว่าง a, an, the กับการไม่ต้องเติมหน้าคำนาม
 •  Relative Clause with Subject Relative Pronouns : หลักการใช้ who, that, which และการใช้ comma ในเชิงของประธาน
 •  Relative Clauses with Object Relative Pronouns : หลักการใช้ who, that, which และการใช้ comma ในเชิงของกรรม
 •  Real Conditionals, Unreal Conditionals, and Wishes: หลักการใช้ If-Clause แบบที่ 1 และ 2
 •  Past Unreal Conditionals and Past Wishes : หลักการใช้ If-Clause แบบที่ 3
 •  Noun Clauses : หลักการใช้ If/Whether, That
 •  Reported Speech : หลักการใช้ tell, say, ask
สาเหตุที่ทำให้คุณใช้หลักแกรมม่าต่างๆไม่เป็น...
 KruMae FMCP English
ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับแกรมม่า ว่าเรียนมาแล้วยังทำไม่ได้...คุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้เพียงคนเดียวนะคะ นักเรียนของเมก่อนเริ่มเรียนคอร์สนี้ก็รู้สึกแบบเดียวกัน..

เหตุเพราะที่เราเรียนมาที่โรงเรียนนั้นเราเรียนเพื่อสอบ สอบเสร็จก็เลยลืมง่ายๆ 

แต่ถ้าคุณอยากจะเก่งจริง..คุณจะต้องเรียนเพื่อใช้ และฝึกเขียนเป็นประโยคในคอร์ส [email protected] 

หลังเรียนคอร์สนี้ นักเรียนของเมมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนประโยค และมีพื้นฐานที่แน่นในการใช้ทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างการสอนใน [email protected]
[email protected] : ติวทั้ง 3 ระดับ! ราคาปกติ 5,700 บาท
 2,850 
ติวไม่จำกัดเวลา--เรียนได้ตลอดชีวิต!
 • General Grammar Level (20 ชม.) มีทั้งหมด 18 บทเรียน
 •  Intermediate Grammar Level (20 ชม.) มีทั้งหมด 20 บทเรียน
 • Advance Grammar Level (20 ชม.) มีทั้งหมด 18 บทเรียน
 • แถมฟรี! [email protected] หลักสูตร 20 ชม. : ปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะการฟัง (มูลค่า 1,200 บาท)
 • การันตีความพอใจ หรือคืนเงิน 100%
แถมฟรี! คอร์สปรับพื้นฐานการฟัง [email protected]  (มูลค่า 1,200 บาท)
ฟังเจ้าของภาษาไม่เข้าใจ? เข้าเรียนคอร์สนี้ฟรี!
[email protected] เป็นคอร์สปรับพื้นฐานการฟัง 20 ชม. ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มทักษะการฟัง และเรียนรู้แนวทางการฝึกฟังในรูปแบบ ACTIVE LISTENING ที่ใช้เวลาน้อยในแต่ละวัน แต่ได้ผลเต็มที่! คอร์สนี้มีทั้งหมด 3 ระดับที่จะค่อยๆเพิ่มความยากและความยาวของเนื้อหาในการฝึกฟัง อีกทั้งมี QUIZ ทดสอบความเข้าใจในแต่ละคลิปอีกด้วย
ปกติแล้วคอร์ส [email protected] จะเป็นคอร์สแยกที่มีราคา 1,200 บาท 

แต่ถ้าคุณสมัครเรียนคอร์ส [email protected] ทั้ง 3 ระดับ คุณจะได้เข้าเรียนคอร์สนี้ฟรี! 
การันตีว่าเรียนแล้วเข้าใจ หรือคืนเงิน 100%
เราการันตีว่าเมื่อคุณเรียนคอร์สนี้แล้ว คุณจะเข้าใจหลักแกรมม่ามากขึ้น!
แต่ถ้าคุณไม่พอใจในการเรียนคอร์สนี้---ไม่ว่าเพราะสาเหตุใดๆ

คุณสามารถขอเงินคืนภายใน 7 วัน!
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @fmcpenglish


เพิ่มเพื่อน