• ขั้นตอนการสมัครสำเร็จแล้ว 100% 100%

Welcome to [email protected]!

คุณจะได้รับอีเมล์ที่มี USERNAME/PASSWORD ในวันที่คุณระบุไว้ว่าจะเริ่มเรียนค่ะ

ข้อแนะนำในการใช้ระบบการเรียนนี้

1. เตรียมสมุด 1 เล่มเพื่อจดคำศัพท์ใหม่ พร้อมทั้งจัดเวลาทบทวนทุกวันๆละ 10-15 นาที จุดประสงค์ไม่ใช่ว่าคุณต้องจำได้หมดทุกคำ เพียงแค่จำได้มากกว่าเดิน 50% คุณก็จะสามารถทำคะแนนครั้งนี้ได้ดีกว่าครั้งที่แล้วมากมาย..
2. ฝึกฟังเพิ่มเติม อย่าฝึกแต่ในข้อสอบ เมแนะนำให้คุณฝึกฟังอย่างธรรมชาติเพื่อปูทักษะให้แน่นกว่านี้ แนะนำให้เข้า YouTube หาคำว่า British News with Subtitles เน้นคลิปที่ใช้สำเนียงอังกฤษ และมีบทพูดอยู่ด้านล่างคลิป การฝึกฟังเป็นพื้นฐานที่ดีของการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย!
3. คุณสามารถเข้าติวในระบบนี้อย่างไม่จำกัด 1 ปี เมแนะนำให้คุณหาเวลาเข้าทบทวนวันละ 30-60 นาทีต่อวัน เพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบและได้ฝึกทักษะเพิ่มเติม