ห้ามไปสอบ IELTS--ถ้ายังไม่ได้รับคู่มือนี้! 

IELTS 7.0 ไม่ได้ยากอย่างที่คิด!

นักเรียนของเมได้ปรินท์ใบสรุปทั้ง 4 นี้เพื่อเอาไปใช้ทบทวนก่อนเข้าสอบ และสามารถทำคะแนน IELTS ที่ต้องการได้จริง!
KruMae FMCP English
ดาวน์โหลดคู่มือ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ--ฟรี!
  • แนวข้อสอบทั้งหมด นักเรียนจะเข้าใจรูปแบบการออกข้อสอบ IELTS ของทั้ง 4 ทักษะ
  • เทคนิคการทำคะแนนในแต่ละพารท์ เพื่อที่เอามาใช้ทำคะแนน IELTS ที่นักเรียนต้องการ
  • รู้ว่าต้องเน้นด้านไหน และระวังด้านใด อย่าให้ต้องเสียค่าสอบ 6,000+ บาท ถึงจะเรียนรู้บทเรียนนี้!