แบบแผนใหม่ในการเรียน IELTS ให้ได้ผลจริง!
หลักสูตรนี้ได้ช่วยนักเรียนมากมายคว้าคะแนน 7.0 ภายในเวลาแค่ 6 เดือน
ติวแค่วันละ 1 ชม.
ฝึกเขียน และฝึกพูดสด

การันตีผลหรือคืนเงิน 100%
ถ้าคุณเคยสอบ IELTS ได้ 5.5+ เข้าติวโจทย์ได้เลย!
ฝึกคำถาม 4 ทักษะออนไลน์ และเข้าจำลองการสอบจริง 1 ครั้ง (เข้าเรียนได้ 1 ปีเต็ม)

ฝึก Reading และ Listening ในรูปแบบข้อสอบ IELTS (ฝึกออนไลน์)

ฝึกทำคำถาม Part Reading 800 ข้อ และ Part Listening 400 ข้อ ระบบจะจัดคำถามตามพื้นฐานของนักเรียน และจะค่อยๆเพิ่มความท้าทายของคำถามเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานที่ดีขึ้น อีกทั้งจะประเมินผลคะแนนเทียบเท่ากับ IELTS จริง

ฝึก Speaking และ Writing ในรูปแบบข้อสอบ IELTS (ฝึกออนไลน์)

นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนในส่วน Part Writing 30 ข้อ และจะได้ฝึกเรียบเรียงการตอบใน Part Speaking 60 ข้อ นักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างการตอบคำถามเหล่านี้ของนักเรียนท่านอื่นที่ได้คะแนนระดับ 8.0+

IELTS MOCK TEST 1 ครั้ง : ซ้อมก่อนเข้าสอบจริง!

ติวข้อสอบเต็มของทั้ง 4 พารท์ ใน Part Reading และ Part Listening จะได้รับแบบประเมินผลคะแนนเทียบเท่ากับตัวข้อสอบจริง Part Speaking จะทำการสอบสัมภาษณ์สดกับเจ้าของภาษา อีกทั้งงาน Writing จะทำการตรวจโดยครูต่างชาติที่ผ่านการับรองจากองค์กร IELTS/BEC (British English Certificate)
เรียน IELTS ออนไลน์ง่ายๆกับ [email protected]
ฝึกโจทย์ทุกทักษะกว่า 2,000+ ข้อที่มีระดับความยากเท่าตัวข้อสอบจริง!

วันนี้ทำสำเร็จแล้วค่ะ!

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ มากกว่าการสอนเทคนิคคือครูเมย์คอยให้กำลังใจ คอยกระตุ้นตลอดการสอน วันนี้ทำสำเร็จแล้วค่ะ!
--คุณอะตอม--

เรียนกับครูชอบมากค่ะ!

เรียนกับครูชอบมากค่ะ เพราะครูเน้นให้เรียนรู้จริงๆ ไม่ใช่เรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียว..ขอบคุณครูเมมากๆค่ะ
--คุณซิน--
ถ้าคุณยังไม่เคยสอบ และมีพื้นฐานน้อย...ไม่ต้องกังวล!
ติวในรูปแบบออนไลน์ และติวสด LIVE! (เข้าเรียนได้ 1 ปีเต็ม) คอร์สที่คุณจะได้รับมีดังนี้...

คอร์ส [email protected] (60 ชม.) ปรับพื้นฐานแกรมม่าเชิงการเขียน

ปรับพื้นฐานแกรมม่าเชิงการเขียนตั้งแต่หลักการง่าย-ยาก ฝึกเขียนประโยค และเขียนเป็นบทความในการทำ Part Writing ในข้อสอบ IELTS ได้อย่างดี

คอร์ส [email protected] (30 ชม.) ปรับพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ

ฝึกเรียบเรียงประโยคในการตอบ 20 สถานการณ์ทั่วไป พร้อมทั้งฝึกการออกเสียง เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษใน Part Speaking ของข้อสอบ IELTS

คอร์ส [email protected] (20 ชม.) ปรับพื้นฐานการฟัง

พัฒนาทักษะการฟังตั้งแต่ระดับง่าย-ยาก อีกทั้งทำ QUIZ ทดสอบความเข้าใจในแต่ละบทเรียน สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการทำข้อสอบ IELTS พารท์ LISTENING ได้อย่างดี

ฝึก Reading และ Listening ในรูปแบบข้อสอบ IELTS (ฝึกออนไลน์)

ฝึกทำคำถาม Part Reading 800 ข้อ และ Part Listening 400 ข้อ ระบบจะจัดคำถามตามพื้นฐานของนักเรียน และจะค่อยๆเพิ่มความท้าทายของคำถามเมื่อนักเรียนมีพื้นฐานที่ดีขึ้น อีกทั้งจะประเมินผลคะแนนเทียบเท่ากับ IELTS จริง

ฝึก Speaking และ Writing ในรูปแบบข้อสอบ IELTS (ฝึกออนไลน์)

นักเรียนจะได้ฝึกการเขียนในส่วน Part Writing 30 ข้อ และจะได้ฝึกเรียบเรียงการตอบใน Part Speaking 60 ข้อ นักเรียนจะได้เห็นตัวอย่างการตอบคำถามเหล่านี้ของนักเรียนท่านอื่นที่ได้คะแนนระดับ 8.0+

ตรวจ Writing โดยครูไทยที่ได้รับคะแนน IELTS 8.5+ (ฝึกสด)

นักเรียนจะสามารถส่งงานเขียนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง ครูของเราจะทำการตรวจงาน, อธิบายข้อบกพร่องและวิธีแก้ไขเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นนักเรียนต้องเขียนส่งอีกรอบ โดยแก้จุดบกพร้องเพื่อที่จะได้ฝึกรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง!

ฝึกตอบคำถาม Speaking สดๆ ผ่านวิดิโอคอลกับ KruMae! (ฝึกสด)

เปิดกล้องหน้าคอม แล้วมาฝึกพูดภาษาอังกฤษกัน! นักเรียนสามารถเข้าฝึกสด หรือดูคลิปการฝึกของเพื่อนๆในกลุ่มไพรเวทได้ตลอดปี (เราจะฝึกทั้งแนวข้อสอบและการพูดแบบธรรมชาติ--จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง!)

เข้าติวเพิ่มกับ KruMae ในกลุ่มไพรเวท Facebook 

ติวเทคนิคเพิ่มเติม และฝึกทำโจทย์ของข้อสอบ IELTS ในทุกพารท์ กับ KruMae ในกลุ่มไพรเวท นักเรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในนี้ KruMae จะตอบให้ภายใน 24 ชม!

IELTS MOCK TEST 2 ครั้ง : ซ้อมเต็มที่--ก่อนเข้าสอบจริง!

ติวข้อสอบเต็มของทั้ง 4 พารท์ ใน Part Reading และ Part Listening จะได้รับแบบประเมินผลคะแนนเทียบเท่ากับตัวข้อสอบจริง Part Speaking จะทำการสอบสัมภาษณ์สดกับเจ้าของภาษา อีกทั้งงาน Writing จะทำการตรวจโดยครูต่างชาติที่ผ่านการับรองจากองค์กร IELTS/BEC (British English Certificate)

การันตีผลคะแนน IELTS 7.0 หรือคืนเงิน 100%!

เราต้องการให้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อคว้าระดับ BAND ที่ต้องการได้จริง! ถ้าคุณติวตามแบบแผนของเรา แล้วยังไม่สามารถทำคะแนนที่ต้องการได้ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับค่าเรียนคืน 100%  
เวลาเข้าสอบ IELTS จริง..เป็นอย่างไร?
คะแนน IELTS ที่คุณต้องการ..ไม่ยากอย่างที่คิด! 
เราจะช่วยคุณเอง! สมัครเรียนวันนี้เพื่อเข้าติวในแผนการเรียนของเราได้ทันที!
[email protected] PRACTICE (ออนไลน์อย่างเดียว)
8,900
เข้าติวได้ 1 ปี (มูลค่า 13,900 บาท)
 • IELTS Listening + Reading Practice : ฝึกทำโจทย์ IELTS ด้านการฟังและการอ่าน
 • IELTS Speaking + Writing Practice : ฝึกทำโจทย์ IELTS ด้านการพูดและการเขียน
 • IELTS MOCK TEST 1 ครั้ง : จำลองการสอบ IELTS จริงทั้ง 4 ทักษะ (มูลค่า 3,500 บาท) ตรวจโดยครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองจากศูนย์ IELTS
 • เข้าติวได้ไม่จำกัด 1 ปีเต็ม!
[email protected] MASTER (ออนไลน์และติว LIVE)
15,900
เข้าติวได้ 1 ปี (มูลค่า 32,500 บาท)
 • [email protected] คอร์ส 60 ชม. : ปรับพื้นฐานแกรมม่าเชิงการเขียน
 • [email protected] คอร์ส 20 ชม. : ปรับพื้นฐานการฟังภาษาอังกฤษ
 • [email protected] คอร์ส 30 ชม. : ปรับพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ
 • IELTS Listening + Reading Practice : ฝึกทำโจทย์ IELTS ด้านการฟังและการอ่าน
 • IELTS Speaking + Writing Practice : ฝึกทำโจทย์ IELTS ด้านการพูดและการเขียน
 • ได้เข้ากลุ่มไพรเวท FB : เข้าติวเทคนิคและสามารถสอบถามได้ตลอดทั้งปี
 • ฝึกเขียนเรียงความได้เต็มที่ : ตรวจงานเขียนให้เป็นรายบุคคล
 • ฝึกด้าน Speaking สดๆกับครูเม :ฝึกการตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความคล่องก่อนเข้าสอบ และสามารถเอาไปใช้ได้จริง!
 • IELTS MOCK TEST 2 ครั้ง : จำลองการสอบ IELTS (มูลค่า 7,000 บาท) ตรวจข้อสอบโดยครูที่ผ่านการรับรองจากองค์กร IELTS หรือ BEC
 • การันตีผลคะแนน 7.0 หรือคืนเงิน 100%
 • เข้าติวได้ไม่จำกัด 1 ปีเต็ม!
การันตีผลคะแนน IELTS ด้วยการคืนเงิน 100%
ถ้าเข้าติวตามแผนการเรียนที่เราออกแบบให้ ภายในเวลาแค่ 6 เดือน คุณก็จะสามารถคว้า IELTS 7.0 ได้!
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ
เราเปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์ 10.00น.-20.00น.

เพิ่มเพื่อน