กรุณา Capture Screen และ upload รูปสลิป/ใบเสร็จการโอนเงินลงที่นี่