UNIT 8

 • May and Might for Present and Future Possibility
 • Can and Could for Present and Past Ability
 • Modals of Request and Permission
 • Modals of Advice, Necessity and Prohibition
 • Grammar Topics Review

Notice: Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/cholakar/public_html/fmcpenglish.com/wp-includes/functions.php on line 4592

27 responses to “UNIT 8 GENERAL GRAMMAR”

 1. เราใช้ can เพราะพูดถึงปัจจุบัน–วันนี้ เด็กสามารถซื้อของเล่นใหม่ได้ค่ะ

  ตอนได้เงินอะ–มันตอนอดีตที่ผ่านมาแล้ว

 2. should กับ ought to ใช้เหมือนกันค่ะ

  ต่างกันที่ความรุนแรง/น้ำหนักในความหมาย คล้าย have to/must

  ought to จะมีน้ำหนักมากกว่า should

 3. ครูคะ ข้อ5 หน้า74 ทำไมครูเฉลยเป็นปัจจุบันหละคะ ‘ They can buy some new toys. ‘ แต่นโจทย์มันเป็นอดีต ‘ The children “got” money for their birthday’
  ต้องตอบ ‘ They could buy some new toys. ‘ รึป่าวคะ

 4. แล้ว ought to ใช้ยังไงคะ เพราะในวิดิโฮครูเมย์ไม่ได้อธิบายไว้

 5. Do ในคำถาม ใช้ถามว่า …มั้ย?

  Do you like MK?
  Do you play tennis?

  โจทย์นี้เป็นการร้องขอ เลยต้องใช้ would

 6. 1. ข้อ 18 หน้า 79 อะค่ะ ตอบ could เพราะขอให้คนอื่นทำค่ะ may ใช้ขออนุญาต should ขอคำแนะนำ
  2. อยากทราบว่า would กับ will

  Would มักใช้ใน 2 กรณี

  1. อดีตของ will : I would dance with you last night.
  2. คำข้อร้องแบบสุภาพ : Woud you like to dance with me?

  3.ข้อ 22 หน้า80 ตอบ would เพราะกำลังขอร้องให้พากลับบ้าน ไม่ใช่ขออนุญาตนะ

 7. ขอถามอีกข้อค่ะ คืออย่างข้อ 19 หน้า 80 เห็นมีตัวเลือกว่า do มาด้วย สงสัยว่า ตอบ do ไม่ได้เพราะอะไร เราจะใช้ do ในประโยคคำถามได้ในกรณีใดคะ

 8. 1. ข้อ 18 หน้า 79 อะค่ะ ทำไมถึงใช้ could ในเมื่อเป็นการขอให้คนอื่นทำ
  2. อยากทราบว่า would กับ will มีความต่างยังไง ใช้กับกรณีไหนได้บ้าง ขอตัวอย่างด้วยนะคะ
  3.ข้อ 22 หน้า80 ตอบ would เพราะอะไรคะ ทำไมถึงตอบ may ไม่ได้

 9. หลักๆนะคะ

  will ใช้ในรูปอนาคต เช่น I will start school next year.
  would ใช้ในรูปอดีตของ will คือพูดถึงการวางแผนที่พูดออกมาแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้น He said that he would start school next year. (เขาบอกว่าเขาจะเริ่มเรียนปีหน้า)

 10. อยากทราบว่า will กับ wouldมันต่างกันยังไงหรอคะ 🙂

 11. เวลาใช้คำในการข้อร้องให้ทำซักอย่างนึง มักจะใช้ would คะ เพราะแสดงถึงการถามแบบสุภาพและเป็นทางการ (จะเป็นเทนส์อะไรนั้น ไม่เน้น เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาขอให้โทรหาแจ็ค–มันคงไม่ใช่รูปอดีตแน่นอน)

 12. โจทย์ใช้ tonight คืนนี้–ไม่ใช้อดีตคะ ยังเป็นรูปปัจจุบัน

 13. Will you take me home? คุณจะพาฉันกลับบ้านได้มั้ย?

  การถามใช้ will ก็คล้ายๆกับการใช้ do/does —ในรูปแบบอนาคตคะ

  Will you take her this present? คุณจะเอาของขวัญนี้ไปให้เธอได้มั้ย?

 14. ครูเมคะ ทำไมข้อ 25 หน้า 80 It’s Susan’s birthday today. ___ you take her this present ทำไมข้อนี้ถึงใช้ will คะ ?
  ไม่เข้าใจการใช้ will ขึ้นต้นประโยคคำถามอ่ะค่ะ รบกวนครูเมช่วยอธิบายหน่อยนะคะ

 15. ถ้าถามใช้ do แปลว่า กรุณาส่งจดหมายให้ชั้นมั้ย? งงมะ

  จึงใช้ do ไม่ได้ แต่ต้องใช้พวกคำที่ข้อร้อง เช่น can คะ

 16. เพราะข้อ 5 มี must

  must แปลว่าต้อง—ไม่ใช้ doesn’t ในรูปปฏิเสธคะ แต่จะให้ must not หรือ mustn’t (แปลว่าไม่ต้อง)

 17. ครูเมย์คะ หน้า 76 ข้อ 2 Holly doesn’t have to study tonight มี doesn’t แต่ทำไมข้อ 5 ถึงไม่มีคะ

 18. ข้อ 19 หน้า 80
  ………you mail this letter for me, please?
  สามารถใช้ Do ได้ไหมคะ

 19. tonight แปลว่าคืนนี้เลยเป็นปัจจุปัน เลยใช้ does

 20. หน้า 78 ข้อ5 ทำไมเราไม่ใช้ Did she have to work late tonight?

 21. ครูคะข้อ5 หน้า 74 Would you please call Jack for me? Of course i will ทำไมไม่ใช้ would เราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันเป็นอดีตหรือว่าทางการ

 22. ครูเมคับ หน้า 75 จะสังเกตยังไงคับที่จะเอาคำ could can would will may ขึ้นเป็นประโยคคำถาม

 23. หน้า 73

  ตรง I couldn’t live like that anymore.

  ผมเข้าใจว่า มันขึ้นต้นประโยคใหม่แล้ว ก็ใช้ I can’t live like that anymore. ได้

 24. ครูเมย์ครับถ้าข้อ5หน้า74คำตอบใช้canได้แล้วทำไมข้อ7หน้า74ถึงไม่ใช้can’tหล่ะครับ?

 25. ครูเมย์
  สงสัยว่า การใช้ Do หรือ Does ในการแต่งคำถามใช้อย่างไรคะ
  What time do you have to get up tomorrow?
  ไม่ต้องมี Doได้ไหมคะ
  แล้วทำไมต้องมีDoหรอคะ

 26. โจทย์นี้มีสองสถานการณ์นะ

  The children got come money for their birthday. ในรูปอดีตว่าเด็กได้เงิน ต่อมา เด็กๆจึงสามารถซื้อของเล่นได้ : They can buy some new toys.

 27. ข้อ 5
  The children got money for their birthday.
  ในเมื่อเป็น got ทำไมไม่ใช้
  They could buy some new toys.
  เหมือนข้อ 2 หรือ 4 คะครูเมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *