UNIT 4

Modals of Ability and Possibility

Modals and Phrases of Request, Permission, Desire, and Preference

 

Modals and Phrases Modals of Advice, Necessity, and Prohibition

Grammar Topics Review


Notice: Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/cholakar/public_html/fmcpenglish.com/wp-includes/functions.php on line 4592

25 responses to “UNIT 4 INTERMEDIATE GRAMMAR”

 1. MAY จะใช้ในการขออนุญาตนะ ซึ่งในกรณีขอให้เค้าให้เรายืมเงินนั้น ใช้ may จะไม่ถูกต้องค่ะ มันขัดกัน

 2. ดูตามคลิปเลยค่ะ เพราะได้แก้ไขจากในเมนทเรียบร้อยแล้วละ

 3. หน้า 35 ข้อ 2 ประโยคที่ว่า I don’t have any money. …………….. lend me five dollars ถ้าในช่องว่าง ตอบ May you ได้ไหมคะ

 4. หนูงง ข้อ33 ข้อ2 ครูเฉลยว่าใช้ could ถูกแล้ว แต่ทำไมในเม้นนี้บอกว่า ใช้ was able to ละคะ

  I could feel the excitement in the room as soon as I walked in. ไม่ใช้ could ใช้ was able to เพราะ…

  ฉันเดินเข้าไปในห้อง–ฉันเลย was able to รู้สึกถึงความตื่นเต้น

 5. ตามหลักทั่วไป rather not = prefer not to (ต้องมี to นะ)

 6. I would rather not say. = I preferred not to say. = ฉันเลือกที่จะไม่พูด

 7. ครูเมย์คะ หน้า 36 ข้อ 9 ที่ถามว่า Who got the job? แล้ว ตอบว่า I would rather not say. i would rather not say แปลว่าอะไรคะ ในบริบทนี้

 8. ข้อ 2 หน้า 35 ทำไมถึงใช่ I’d rather not take a class on Friday. เราใช้ I’d prefer not take a class on Friday. ได้ไหมคะ ตามที่โจท์ให้มา หรือเราเลือกใช้ อะไรก้ได้ความหมายไม่ต่างกันรึเปล่าค่ะ

 9. ถ้าเป็นในรูปอดีต มักจะมีตัวบอกเวลาในอดีต เช่น yesterday หรือจะมีเทนส์ perfect/past simple มาใช้นะ

  ถ้าเป็นรูป present simple ธรรมดา มักจะเป็นการขอร้องค่ะ

 10. จพะทราบได้ไงคะว่าcouldหรือwould อันไหนใช้แปลเป็นกรณีรูปอดีตหรือแปลเปงการขอร้อง อย่างข้อ4,6หน้า35อะค่ะ…เริ่มงงหนัก

 11. could ใช้ได้สองแบบนะ
  1. อดีตของ can
  2. permission การขออนุญาต ซึ่งจะใช้ในประโยคนั้นค่ะ

  Where could we go? เราจะได้ไปไหนละ–ทำนองนี้

 12. could : ใช้กับสถานการณ์ที่เราสามารถทำด้เลย ไม่มีความสัมพันธ์กับเรื่องใด
  be able to : ต้องมีเรื่องนึงเกิดขึ้น เราถึงจะสามารถทำสิ่งๆนั้นได้

 13. ครูคะ ไม่เข้าใจการเลือกใช้ could or be able to บอกถึงความสามารถทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อื่นบลาๆๆ ไรไม่รู้ ไม่เข้าใจ๕๕๕

 14. ถ้า could เป็นความสามารถในอดีต แล้วประโยคที่ว่า
  Emily: Let’s go somewhere tomorrow.
  Steve: Where could we go?
  ในโจทย์มันบังคับให้เติม couldในประโยค แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว
  มันใช้ couldได้หรอคะครู แล้วถ้าเราถามว่า Where can we go? แบบนี้จะผิดตรงไหนละเปล่าคะ

 15. ข้อไหนที่เป็น I’d prefer not take a class on Fridays. คะ?

 16. ครูเมย์คะ สงสัยหน้า 39 ค่ะ ข้อ 11
  They would prefer not to wait. ทำไมเฉลยบอกว่าหน้า wait ถึงมี to ล่ะคะ ในเมื่อข้อก่อนๆที่เป็นประโยคปฏิเสธ Not ตามด้วย verb เลย
  เช่น I’d prefer not take a class on Fridays.

 17. หน้า 32 ข้อ 3 ตอบได้ทั้ง can แบะ will be able to ค่ะ
  หน้า 33 she could watch TV. ทำไมการใช้ could ถึงไม่ sure คะ : คือ could พูดว่าสามารถทำ การที่เราจะสามารถทำสิ่งๆหนึ่ง ไม่ได้แปลว่าจะทำนะ
  หน้า 34 ข้อ 5 Now you……buy stamps from ATM machines. ทำไมตอบ can คะ เพราะอะไรถึงตอบ might/may ไม่ได้ : ตอบได้ค่ะ แต่ตัวที่เหมาะที่สุดจะเป็น can เพราะมี now มาให้ความหมายเชิงว่าตอนนี้คุณก็สามารถซื้อสแตมป์ไ้ละ
  หน้า 35 ข้อ 5 Would you like ไม่ต้องมี to ตามหลังหรอคะ : ไม่ต้องค่ะ เพราะไม่ได้ถามถึงการกระทำ ถามถึงคำนาม
  หน้า 37 ข้อ 5 ทำไมเปลี่ยนจาก has to เป็น have to คะ : พอมี does แล้วต้องเปลี่ยนรูปเป็น have to
  got to,have to,has to,ought to ความหมายเหมือนกันไหมคะ : คล้ายกันค่ะ
  หน้า 39 ข้อ 5 ตอบ because I’m on a diet. ไม่ได้หรอคะ : โุเชิงความหมายนิดนึงนะ ฉันไม่ต้องไปกินข้าวถ้าฉันไม่อยากไป จะเข้าเรื่องมากกว่านะ

 18. หน้า 32 ข้อ 3 ตอบ will be able to ไม่ได้หรอคะ
  ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการใช้ could กับ be able to เลยคะ จากคอมเม้นด้านล่าง
  หน้า 33 she could watch TV. ทำไมการใช้ could ถึงไม่ sure คะ
  หน้า 34 ข้อ 5 Now you……buy stamps from ATM machines. ทำไมตอบ can คะ เพราะอะไรถึงตอบ might/may ไม่ได้
  หน้า 35 ข้อ 5 Would you like ไม่ต้องมี to ตามหลังหรอคะ
  หน้า 37 ข้อ 5 ทำไมเปลี่ยนจาก has to เป็น have to คะ
  got to,have to,has to,ought to ความหมายเหมือนกันไหมคะ
  หน้า 39 ข้อ 5 ตอบ because I’m on a diet. ไม่ได้หรอคะ

 19. สองตัวนี้ ใช้คล้ายๆกันเลยเนอะ

  ต่างกันนิดเดียวที่ตรงนี้นะ

  was able to : พูดถึงความสามารถในการทำสิ่งๆนั้นในตอนนั้น
  could : พูดถึงความสามารถทั่วไป

  I could feel the excitement in the room as soon as I walked in. ไม่ใช้ could ใช้ was able to เพราะ…

  ฉันเดินเข้าไปในห้อง–ฉันเลย was able to รู้สึกถึงความตื่นเต้น

 20. สงสัยหน้า 33 ค่ะ
  After he talked to her,he was able to find out what was wrong. ครูเมย์บอกว่า ผิด ต้อง ใช้could เพราะ was able to คืออนาคต แต่ข้อสุดท้าย ครูเมย์ใช้ were able to บอกว่ามันเป็นอดีต งงค่ะ เราจะเลือกใช้ยังไงคะ

 21. Would better จะคล้ายๆกับ had better คะ ใช้เมื่อเราให้คำแนะนำ เช่น I think you’d better go to school tomorrow.

  ส่วน would like, would prefer, would rather ใช้ถามว่าชอบสิ่งใดมากกว่ากันคะ เช่น Would you like tea or coffee?

 22. ครูเมคะ would better อยู่ในกลุ่มของ would like,would prefer,would rather มั้ยคะ?
  แล้วมันใช้แตกต่างกันยังไงหรอคะ ><

 23. สงสัยหน้า 33 ค่ะ
  After he talked to her,he was able to find out what was wrong. ครูเมย์บอกว่า ผิด ต้อง ใช้coold เพราะ was able to คืออนาคต แต่ข้อสุดท้าย ครูเมย์ใช้ were able to บอกว่ามันเป็นอดีต จึงงงค่ะ เราจะเลือกใช้ยังไงต้องแปลก่อนหรือคะ
  ขอบคุณค่ะ

 24. ถ้ามีประธาน มันก็ไม่ใช่คำถามแล้ว เพราะรู้คำตอบ

  เช่น What could go wrong? จะเกิดเรื่อง อะไร อีกเนี่ย

  ถ้าเรารู้ว่า อะไร จะเกิด–แล้วเราจะถามทำไม?

 25. ครูเมย์คะ
  ข้อ 4 หน้า 32 ประโยคที่ว่า What could go wrong?
  สงสัยที่ครูบอกว่า ไม่ต้องมีประธานเพราะมี What แล้ว มันคืออะไรหรอคะ
  ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *