กรุณาเลือกข้อที่ถูกต้อง คุณมีเวลา 5 นาทีในการทำ 10 ข้อนี้ (เทียบเท่ากับการจับเวลาจริงของข้อสอบโทอิค) กรุณาลงข้อมูล ชื่อและอีเมล์ เพื่อรับผลสอบวัดระดับพื้นฐานแกรมม่าในการสอบโทอิค

1. In order to suppress harmful insects and weeds, garden maintenance companies must choose the right products and apply them ________.
2. The park service asks visitors to behave ________ and show respect for wildlife.
3. Ms. Smiths _________ to another branch, so your new financial advisor will be Mr. Myers.
4. The houses in the street are fairly close to _________; however, the fences that surround each property help to ensure privacy.
5. ________ by the audience's positive reaction to its music, the Gary Jones Band played well past midnight.
6. The CEO will use her ________ in determining how the organization of the company will be conducted.
7. In spite of the rainy weather, last evening's holiday reception was ________ attended by staff researchers and administrators.
8. __________ the firm's notable achievements this past year was the opening of a new research and development center in Seoul.
9. Work in excess of 8 hrs per day, ______ authorized by the client, will be invoiced at 1.3 times the regular hourly rate.
10. According to a survey _______ by the Fielding Institute, advertising on the Internet accounted for 10% of total advertising.

ชื่อ อีเมล์ของคุณ

LIKE US ON FACEBOOK!

  9 replies to "TOEIC GRAMMAR"

  • Cholakarn Pungviriyarat

   ใช่ค่ะ ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิด มีแต่คนอื่นที่เก่งนั้นเขาแค่ฝึกมาก่อนเรา หรือเยอะกว่าเราเท่านั้นเองค่ะ

  • นางสาวสุภาทิพย์ ศักดิ์สูง

   หนูเป็นค่อนที่อ่อนภาษาอังกฤษมาก เรยอยากสอบให้ผ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก้อต้องมีความพยายามมากขึ้น

  • Cholakarn Pungviriyarat

   ภาษาเป็นการฝึกระยะยาวค่ะ ขอให้ทำทุกวันก็จะเก่งได้มากเลย สู้ๆค่ะ

  • Cholakarn Pungviriyarat

   นี่แค่ 10 ข้อเองนะ 🙂

  • Cholakarn Pungviriyarat

   ได้เลยค่ะ

  • Phakin

   *ผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอย่างมาก ผมอยากพัฒนาตัวเอง เพื่อลบคำดูถูก ของคนรอบข้างครับ

  • Thitipun

   เดี๋ยวมาลงช่วงปิดเทอมนะครับ

  • ธนากร

   ยาก

  • Toktak

   T^T อยากเก่ง อยากเข้าใจภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.