กรุณาเลือกข้อที่ถูกต้อง คุณมีเวลา 5 นาทีในการทำ 10 ข้อนี้ (เทียบเท่ากับการจับเวลาจริงของข้อสอบโทอิค) กรุณาลงข้อมูล ชื่อและอีเมล์ เพื่อรับผลสอบวัดระดับพื้นฐานแกรมม่าในการสอบโทอิค

1. In spite of the rainy weather, last evening's holiday reception was ________ attended by staff researchers and administrators.
2. Work in excess of 8 hrs per day, ______ authorized by the client, will be invoiced at 1.3 times the regular hourly rate.
3. According to a survey _______ by the Fielding Institute, advertising on the Internet accounted for 10% of total advertising.
4. ________ by the audience's positive reaction to its music, the Gary Jones Band played well past midnight.
5. Ms. Smiths _________ to another branch, so your new financial advisor will be Mr. Myers.
6. The houses in the street are fairly close to _________; however, the fences that surround each property help to ensure privacy.
7. __________ the firm's notable achievements this past year was the opening of a new research and development center in Seoul.
8. The CEO will use her ________ in determining how the organization of the company will be conducted.
9. In order to suppress harmful insects and weeds, garden maintenance companies must choose the right products and apply them ________.
10. The park service asks visitors to behave ________ and show respect for wildlife.

ชื่อ อีเมล์ของคุณ

LIKE US ON FACEBOOK!

  9 replies to "TOEIC GRAMMAR"

  • Cholakarn Pungviriyarat

   ใช่ค่ะ ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิด มีแต่คนอื่นที่เก่งนั้นเขาแค่ฝึกมาก่อนเรา หรือเยอะกว่าเราเท่านั้นเองค่ะ

  • นางสาวสุภาทิพย์ ศักดิ์สูง

   หนูเป็นค่อนที่อ่อนภาษาอังกฤษมาก เรยอยากสอบให้ผ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก้อต้องมีความพยายามมากขึ้น

  • Cholakarn Pungviriyarat

   ภาษาเป็นการฝึกระยะยาวค่ะ ขอให้ทำทุกวันก็จะเก่งได้มากเลย สู้ๆค่ะ

  • Cholakarn Pungviriyarat

   นี่แค่ 10 ข้อเองนะ 🙂

  • Cholakarn Pungviriyarat

   ได้เลยค่ะ

  • Phakin

   *ผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอย่างมาก ผมอยากพัฒนาตัวเอง เพื่อลบคำดูถูก ของคนรอบข้างครับ

  • Thitipun

   เดี๋ยวมาลงช่วงปิดเทอมนะครับ

  • ธนากร

   ยาก

  • Toktak

   T^T อยากเก่ง อยากเข้าใจภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.