Proof of Payment

— SPACER —

แจ้งการชำระค่าเรียน

[op_liveeditor_element][text_block]

คุณจะไม่สามารถเข้าระบบได้ จนกว่าทาง ADMIN จะลงระบบให้นะคะ ADMIN จะทำการลงระบบให้ในเวลา 10.00 น.และ 18.00 น. ของทุกวัน

กรุณา Capture Screen และ upload รูปสลิป/ใบเสร็จการโอนเงินลงที่นี่

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]