คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ชลบุรี

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ชลบุรี

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (N 5)   จำนวน 30 ชั่วโมง

หนังสือเรียน みんなの日本語1 (minna no nihongo 1 )

เรียนคันจิพื้นฐาน ในภาษาญี่ปุ่น 31 ตัว

ชั่วโมง

เนื้อหารายวิชา

1-2 หลักทั่วไปในภาษาญี่ปุ่น-                    เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางะนะ , คาตากะนะ

–                    การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

3-4 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นคำศัพท์ในชั้นเรียน

การทักทายในชีวิตประจำวันและการสนทนาในรูปแบบต่างๆ

ตัวเลข

5-6 เรียนบทเรียนที่ 1-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : ยินดีที่ได้รู้จัก

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

7-8 เรียนบทเรียนที่ 2-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : น้ำใจเล็กๆน้อยๆ

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

9-10 เรียนบทเรียนที่ 3-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : ขอ…นี่ค่ะ

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

11-12 เรียนบทเรียนที่ 4-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : ที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

13-14 เรียนบทเรียนที่ 5-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : ไปโคชิเอ็นหรือเปล่า

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

15-16 เรียนบทเรียนที่ 6-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : ไปด้วยกันไหม

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

17-18 เรียนบทเรียนที่ 7-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : ขอรบกวน

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

19-20 เรียนบทเรียนที่ 8-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : อีกสักครู่ คงต้องขอตัว

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

21-22 เรียนบทเรียนที่ 9-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : น่าเสียดาย

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

23-24 เรียนบทเรียนที่ 10-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : มีซอสพริกไหม

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

25-26 เรียนบทเรียนที่ 11-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : ขอส่งของนี่ด้วยครับ

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

27-28 เรียนบทเรียนที่ 12-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : งานเทศกาลเป็นยังไงบ้าง

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

29-30 เรียนบทเรียนที่ 13-                    คำศัพท์

–                    ความหมาย รูปประโยค , ประโยคตัวอย่าง

–                    บทสนทนา : กรุณาคิดแยกกันด้วย

–                    คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลต่างๆ

–                    หลักไวยากรณ์

–                    คันจิ

 คอร์สเรียน 30 ชม. ใช้เวลา 2 เดือน

เรียน 1-2 คน : 18,000 บาท (เรียนได้ถึงสองคน) เดือนละ 9,000 บาท

เรียน 3-5 คน : 13,500 บาท/คน เดือนละ 6,500 บาท

เรียน 6-10 คน : 6,000 บาท/คน เดือนละ 3,000 บาท
ติดต่อครูเม 082-471-0226 เพื่อสมัครเรียน