อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษ? เริ่มจากตรงนี้!

 

คอร์ส [email protected] มีเนื้อหาดังนี้

  • ฝึกการออกเสียงคำศัพท์ที่มีสระเดียว
  • ฝึกการออกเสียงคำศัพท์ที่มีสระ 2 ตัวขึ้นไป 
  • ฝึกการทักทายเป็นภาษาอังกฤษ, สอบถามข้อมูล/เชื้อชาติ 
  • ฝึกพูดถึงสิ่งของ และสิ่งที่ตนเองเป็นเจ้าของ 
  • ฝึกการออกเสียงตัวเลข และการบอกทางไปสถานที่ต่างๆ 
  • ฝึกการถามถึงกิจวัตร และชวนไปงาน
  • ฝึกการพูดถึงเวลา, จำนวนสิ่งของ และถามถึงราคาสิ่งของ 
  • ฝึกการพูดถึงงาน, การนัดหมาย และอาการสุขภาพของตัวเอง 
  • ฝึกการเชิญชวนไปสถายที่ต่างๆ, การทำการนัดหมาย 
  • ฝึกการถามถึงเหตุการณ์ในอดีต, เล่าเหตุการณ์ในอดีต
ดูหัวข้อการติวของคอร์ส [email protected] ได้ที่นี่!