ข้อผิดพลาด 7 อย่างที่ควรระวังในการเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ

  ก็แค่การเขียนอีเมล์—เหมือนง่าย..แต่ต้องระวังการเขียนพอสมควร  คนอ่านจะไม่สามารถเดาความหมายได้เลยเพราะเห็นแต่ประโยคที่พิมพ์มา..  ถ้าเราคุยทางโทรศัพท์..เราอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ไม่เข้าใจกันได้น้อยกว่าการสื่อสารทางอีเมล์… ครูเมได้รวบรวมข้อผิดพลาด 7...