การตั้งคำถาม บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การตั้งคำถาม บทสนทนาภาษาอังกฤษ ง่ายๆ who, what, when…. หลายคนถามครูเมว่าถ้าจะตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษ…มีเทคนิคมั้ย ครูเมจะแนะนำเทคนิคที่ง่ายในการสร้าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้เลย.. การถามคำถามที่ถูกต้องนั้นสำคัญเพราะเราจะประหยัดเวลา...