ภาษาอังกฤษของคุณ พร้อมหรือยัง?

เมื่อถึงยุค AEC 2558 ลองนึกภาพว่ามีชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลเข้ามาติดต่อธุรกิจในประเทศไทย ทุกกิจการต้องการคนที่สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ยิ่งพูดได้อย่างเชียวชาญยิ่งได้เปรียบ และแน่นอนว่าอาจมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อย...

วิธีการออกเสียงคำภาษาอังกฤษ “Th” ให้ถูกต้อง

วิธีการออกเสียงคำภาษาอังกฤษ “Th” ให้ถูกต้อง   Three, Theory. grandfather, mother, father.. T กับ TH–ออกเสียงไม่เหมือนกันนะ T: ออกเสียงเหมือน “ท” TH: ออกเสียงเหมือน “ต” ตัวอย่างวีดีโอ..ดูการออกเสียงที่ถูกต้อง.....