Tag Archives: การสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เทคนิคดีๆในการคว้างานที่ต้องการ (สำหรับนักศึกษาที่ใกล้จะเรียนจบปริญญาตรี/โท)

  พิธีรับปริญญาในภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Commen […]

ทดสอบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ FMCP English-ฟรี!

ทดสอบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ-ฟรี!