คำถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ KruMae เจอบ่อย–เรียนกี่ครอส์ถึงจะเก่ง?

คำถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ KruMae เจอบ่อย–เรียนกี่ครอส์ถึงจะเก่ง? ซึ่งเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมาก— ไม่ใช่เพราะ KruMae ไม่มั่นใจในหลักสูตรของสถาบัน FMCP English… แต่เมไม่มั่นใจในความพยายามและพื้นฐานทักษะทางภาษาของคนถาม ...