FMCP English Online
0Comments

ข้อสอบโทอิค ฝึกการฟัง TOEIC Listening Part 1-4

ข้อสอบโทอิค ฝึกการฟัง TOEIC Listening Part 1-4 คะแนนฟังจะเป็นตัวที่จะทำให้เราได้คะแนนโทอิคสูง  เมจะแนะนำนักเรียนอย่างเสมอว่า..ถ้าอยากได้ตะแนนสูง..ต้องฝึกฟังบ่อยๆ ...
by Cholakarn Pungviriyarat
FMCP English Online
0Comments

โปรโมชั่นเรียนภาษา–สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน

โปรโมชั่นเรียนภาษา–สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน อาเซี่ยนจะเข้ามาในอีก 6 เดือนข้างหน้า..คุณพร้อมหรือยัง? ไม่มีพื้นฐาน..ไม่เป็นไร   ขอใจสู้ ...
by Cholakarn Pungviriyarat