FMCP English Online
0Comments

บรรยากาศในการเรียนภาษา..มีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง

บรรยากาศในการเรียนภาษา..สำคัญมั้ย? ใครบอกว่าไม่สำคัญให้มาลองดูสถานการณ์นี้.. นักเรียนเต็มห้อง ไม่รู้จักใครเลยไปนั่งมุมห้อง  มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าก็พูดได้เยอะ...
by KruMae FMCP English