FMCP English Online
0Comments

คอร์สภาษาเกาหลี

     ภาษาเกาหลี   ปัจจุบันการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจมากระแสนิยม ดารา นักร้อง หนังหรือภาพยนตร์ ซึ่งความชอบหรือความคลั่งไคล้นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้วัยรุ่นไทยหันมาเรียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้มากขึ้น แต่หากมองในแง่ของเศรษฐกิจเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า เกาหลี กำลังมีบทบาทเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน  ดังนั้น ภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาเกาหลีก็เป็นอีกภาษาที่น่าสนใจ และยังจำเป็นต่อการทำงาน หรือการศึกษาต่อในอนาคตเป็นอย่างมาก  หรือจะเรียกว่าเอาภาษามาช่วยต่อยอดการทำงานก็ว่าได้ ที่ FMCP English  เราสอนภาษาเกาหลี (Korean Language) ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Basic) ตัวอักษร พยัญชนะ สระ, การออกเสียง, โครงสร้างไวยากรณ์  - สอนทั้งผู้ที่มีพื้นฐาน
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

คอร์สภาษาเกาหลี

 คอร์สภาษาเกาหลี คอร์สภาษาเกาหลี  ประกอบไปด้วยทักษะทั้ง 4 ซึ่งด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสอนที่ FMCP English จะสอนในรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และเข้าใจง่าย กับอาจารย์เจ้าที่ใจดีและมีประสบการณ์สอน คอร์สภาษาเกาหลีนี้ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายแต่สนุก และได้ความรู้ครบถ้วน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี และวัฒนธรรมของเกาหลีอีกด้วย ดังนั้นนอกจากจะได้เรียนภาษาแล้วยังได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆรอบตัวอีกด้วย เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้จริง โดยมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ทำงานต่อ ขอทุนการศึกษา หรือ มีความสนใจในภาษาเกาหลี ทั้งอ่าน พูด ฟัง และ เขียน  ที่FMCP English จึงมาตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่สนใจแล้วค่ะ คอร์สเรียน
by KruMae FMCP English