FMCP English Online
0Comments

Trend เกาหลี กำลังมา!!!!

  หากจะมองหาประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายในช่วงระยะเวลาอันสั้น คนจำนวนไม่น้อยคงจะนึกถึงประเทศเกาหลี ซึ่งมีคำกล่าวที่บ่งบอกถึงประเทศเกาหลีในปัจจุบันได้ดีที่สุด นั่นก็คือ “Dynamic Korea” หมายถึง การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศเกาหลี การให้ความสำคัญในการพัฒนาและการให้โอกาสที่ดีทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนนับได้ว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการรู้หนังสือของประชากรอยู่ในอันดับสูงที่สุดของโลก ซึ่งนั่นเป็นเพราะชาวเกาหลีเชื่อว่า ประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่ดีจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญ เกาหลีมีนโยบายการศึกษาที่เปิดกว้าง และให้การต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจกันมากเกี่ยวกับประเทศเกาหลีคือ ภาษาเกาหลี ซึ่งถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน มีสถาบันอบรมภาษาเกาหลีและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ได้บรรจุรายวิชาภาษาเกาหลีไว้ในหลักสูตรการศึกษา ทั้งในฐานะวิชาเอก วิชาโท หรือบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นวิชาเลือก สำหรับมหาวิทยาลัยที่บรรจุเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท เช่น  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง อย่างไรก็ดี การเรียนภาษาให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง
by KruMae FMCP English