รับตรงโดยคณะฯ (วิธีรับตรงพิเศษ) หลักสูตรแพทยศาสตร์ 2558 ต้องยื่นคะแนน IELTS/TOEFL!

รับตรงโดยคณะฯ (วิธีรับตรงพิเศษ) หลักสูตรแพทยศาสตร 2558 ต้องยื่นคะแนน IELTS/TOEFL! นักเรียนสายวิทย์ เหงื่อตกกันเป็นแถว… เพราะสมัยนี้ เก่งเลขกับวิทย์–ไม่พอซะแล้ว! เพื่อตอบรับการเปิดประเทศในปี 2558 อีก 4 เดือนข้างหน้า–คณะแพทย์ของมหาลัยดังๆ เช่นมหิดล...